Przejdź do treści strony

Gmina Polska Cerekiew

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew - mgr inż. Piotr Kanzy

foto Piotr.jpeg

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) wójt jest organem wykonawczym gminy. Zgodnie z art. 30 w/w ustawy wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

1. Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy

2. Określanie sposobu wykonania uchwał

3. Gospodarowanie mieniem komunalnym

4. Wykonywanie budżetu

5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 22.04.2009

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  22-04-2009
  przez: Piotr Kanzy
 • opublikowano:
  22-04-2009 09:25
  przez: Piotr Kanzy
 • zmodyfikowano:
  13-11-2015 13:53
  przez: Piotr Kanzy
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Polska Cerekiew
  odwiedzin: 3889
Dane jednostki:

Gmina Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
NIP: 7492056546

Dane kontaktowe:

tel.: 77 480 14 60
fax: 77 480 14 89
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
strona www: polskacerekiew.pl