Przejdź do treści strony

Gmina Polska Cerekiew

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w urzedzie w 2015 roku

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE W 2015 ROKU
/kontrole, informacje, wystąpienia, stanowiska, wnioski/

Rodzaj

Podmiot przeprowadzający

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających

kontrola

Archiwum Państwowe w Opolu

14.03.2014

Kontrola problemowa archiwum zakładowego

Protokół kontroli z dnia 14.03.2014 Sprawa nr ONA.421.22.2014.TH

Zalecenia pokontrolne z dnia 19.03.2014 - ONA.421.22.2014.TH

 

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

kontrola

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych

08.05.2015

Realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez ANR nieruchomości niezabudowanej w Polskiej Cerekwi

Protokół kontroli

OP.SGZ.704.32.1.3252.2015.BHz dnia 08.05.2015

 

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

kontrola

Archiwum Państwowe w Opolu

21.05.2015

Kontrola archiwum zakładowego

Protokół kontroli

ONA.421.42.2015.TH

Z dnia 21.05.2015

 

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

kontrola

Urząd Marszałkowski

Województwa Opolskiego

08.06.2015

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów - „Zakup wyposażenia na organizację imprez plenerowych w gminie Polska Cerekiew”

Raport z czynności kontrolnych nr 08/413/226/2015 z 08.06.2015 r.

 

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

kontrola

Wojewoda  Opolski

7,8 i 9 09.2015

Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy  społecznej w zakresie przyznawania i odmowy przyznania świadczeń pieniężnych  i niepieniężnych z pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami

Protokół kontroli kompleksowej nr PS.II.431.55.2015.MJ z dnia 06.10.2015 r.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-04-2016
  przez: Piotr Kanzy
 • opublikowano:
  13-04-2016 12:13
  przez: Piotr Kanzy
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Polska Cerekiew
  odwiedzin: 3786
Dane jednostki:

Gmina Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
NIP: 7492056546

Dane kontaktowe:

tel.: 77 480 14 60
fax: 77 480 14 89
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
strona www: polskacerekiew.pl