Przejdź do treści strony

Gmina Polska Cerekiew

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut gminy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) o ustroju gminy stanowi jej statut. Statut określa organizację wewnętrzną gminy, zakres działania organów oraz tryb pracy rady gminy.
Uchwalanie statutu należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Statut gminy stanowi akt prawa miejscowego i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
 

Rada Gminy w Polskiej Cerekwiuchwałą nr V/49/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. uchwaliła statut gminy Polska Cerekiew.

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 31.07.2009

 

 
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2009
  przez: Piotr Kanzy
 • opublikowano:
  28-07-2009 13:39
  przez: Piotr Kanzy
 • zmodyfikowano:
  09-08-2018 10:13
  przez: Piotr Kanzy
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Polska Cerekiew
  odwiedzin: 2981
Dane jednostki:

Gmina Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
NIP: 7492056546

Dane kontaktowe:

tel.: 77 480 14 60
fax: 77 480 14 89
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
strona www: polskacerekiew.pl