Przejdź do treści strony

Gmina Polska Cerekiew

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy

- PROGRAMY - PLANY - REALIZACJA -

 

1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY POLSKA CEREKIEW NA LATA 2000-2015

2. GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE POLSKA CEREKIEW

3. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY POLSKA CEREKIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI ORGANIZACJAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

4. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY POLSKA CEREKIEW

5.PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY POLSKA CEREKIEW NA LATA 2013-2017

6. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POLSKIEJ CEREKWI NA LATA 2016 - 2020

7. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

8. OCHRONA ŚRODOWISKA

9. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

10. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY POLSKA CEREKIEW NA LATA 2017 - 2020

11. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2015-2017

12. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 31.07.2009

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2009
  przez: Piotr Kanzy
 • opublikowano:
  28-07-2009 13:39
  przez: Piotr Kanzy
 • zmodyfikowano:
  21-03-2018 11:22
  przez: Piotr Kanzy
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Polska Cerekiew
  odwiedzin: 5723
Dane jednostki:

Gmina Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
NIP: 7492056546

Dane kontaktowe:

tel.: 77 480 14 60
fax: 77 480 14 89
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
strona www: polskacerekiew.pl