Przejdź do treści strony

Gmina Polska Cerekiew

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu za rok 2013

 • Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
  PDFRB -27.pdf
 • Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
  PDFRB - 28.pdf
 • Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku 
  PDFRB - N.pdf
 • Roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku
  PDFRB - Z.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  21-03-2018
  przez: Piotr Kanzy
 • opublikowano:
  21-03-2018 10:09
  przez: Piotr Kanzy
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Polska Cerekiew
  odwiedzin: 1155
Dane jednostki:

Gmina Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
NIP: 7492056546

Dane kontaktowe:

tel.: 77 480 14 60
fax: 77 480 14 89
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
strona www: polskacerekiew.pl