Przejdź do treści strony

Gmina Polska Cerekiew

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.Administratorem danych osobowych ( ADO) jest Wójt Gminy Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4 , 47-260 Polska Cerekiew, tel. 77 4801460,

e-mail:

 

2.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ( IODO) w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi jest Konsorcjum prezentowane przez NETKONCEPT sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Partyzanckiej 5a, 45-801 Opole, tel. 77 545 30 60,

e-mail: iod.urzad.polskacerekiew@netkoncept.com

Klauzule informacyjne:

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych w niżej wymienionych jednostkach pełni konsorcjum, którego liderem jest
Netkoncept sp. z o. o..
Jeżeli macie państwo jakieś pytania odnośnie swoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem jak poniżej:

Urząd Gminy Polska Cerekiew ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew

iod.urzad.polskacerekiew@netkoncept.com

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew

iod.zuk.polskacerekiew@netkoncept.com

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew

iod.gops.polskacerekiew@netkoncept.com

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, ul. Parkowa 20, 47-260 Polska Cerekiew

iod.gosir.polskacerekiew@netkoncept.com

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Zakrzowie

iod.gosir-spzoo.polskacerekiew@netkoncept.com

Zespół Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolny w Polskiej Cerekwi , ul. Konarskiego 4, 47-260 Polska Cerekiew

iod.zgsp.polskacerekiew@netkoncept.com

Zespół Szkolno - Przedszkolny we Wroninie , ul. Kościelna 1, 47-260 Polska Cerekiew

iod.zsp.polskacerekiew@netkoncept.com

Gminna Biblioteka Publiczna ul. K. Miarki 2 , 47-260 Polska Cerekiew

iod.biblioteka.polskacerekiew@netkoncept.com

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-06-2018
  przez: Piotr Kanzy
 • opublikowano:
  04-06-2018 13:54
  przez: Piotr Kanzy
 • zmodyfikowano:
  10-01-2020 14:30
  przez: Łukasz Ciepliński
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Polska Cerekiew
  odwiedzin: 4047
Dane jednostki:

Gmina Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
NIP: 7492056546

Dane kontaktowe:

tel.: 77 480 14 60
fax: 77 480 14 89
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
strona www: polskacerekiew.pl