Przejdź do treści strony

Gmina Polska Cerekiew

Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Urząd Gminy Polska Cerekiew oddaje do dyspozycji interesantów nową formę załatwiania spraw za pośrednictwem Internetu.

 

Za pomocą Elektornicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) mogą wnieść pismo bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Aby można było złożyć wniosek, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP. Konto można założyć bezpłatnie.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez platformę ePUAP
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do sekretariatu na następujących nośnikach danych: dyskietka 1,44 MB, pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0, płyta CD lub DVD

Dostarczone dokumenty muszą spełniać następujące warunki:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
 • Akceptowalne formaty załączników to: doc, rtf, xls, pdf
 • Wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2 MB
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ePUAP_logo_uproszcz.jpeg

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2008-01-02
Metryczka
 • opublikowano:
  06-08-2009 12:46
  przez: Piotr Kanzy
 • zmodyfikowano:
  07-10-2009 11:57
  przez: Piotr Kanzy
Dane jednostki:

Gmina Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
NIP: 7492056546

Dane kontaktowe:

tel.: 77 480 14 60
fax: 77 480 14 89
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
strona www: polskacerekiew.pl