Przejdź do treści strony

Gmina Polska Cerekiew

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki 2007

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi na sesji w dniu 6 grudnia 2006 roku podjęła uchwałę o wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Nie zmienione zostały stawki podatku :
- od środków transportowych - obowiązuje uchwała Nr XXIV/198/2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie : stawek podatku od środków transportowych.


- od posiadania psów - obowiązuje uchwała nr X /82/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie : ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy i zwolnień od tego podatku.


Nie zmienione zostały również uchwały w sprawie:
- inkasa podatków - obowiązuje uchwała nr X/83/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.


- opłaty targowej - obowiązuje uchwała nr XXI/183/2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad poboru i wysokości opłaty targowej.


- wzorów formularzy - obowiązuje uchwała nr XVI/131/2004 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie wzorów formularzy, informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alicja Bigos
Data wytworzenia: 2006-12-08
Metryczka
  • opublikowano:
    06-08-2009 14:29
    przez: Piotr Kanzy
  • zmodyfikowano:
    07-10-2009 12:19
    przez: Piotr Kanzy
Dane jednostki:

Gmina Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
NIP: 7492056546

Dane kontaktowe:

tel.: 77 480 14 60
fax: 77 480 14 89
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
strona www: polskacerekiew.pl