Przejdź do treści strony

Gmina Polska Cerekiew

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w urzędzie w 2009 roku

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE W 2009 ROKU
/kontrole, informacje, wystąpienia, stanowiska, wnioski/

 

1. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat , do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie wypełniania wymagań ochrony środowiska przez składowiska odpadów przyjmujące odpady komunalne.

3. Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w zakresie realizacji projektu ”Praca – szansą na lepsze życie” – POKL 07.01.01 – 16-058/09-00.

4. Kontrola Archiwum Państwowego w Opolu w zakresie ewidencji i zabezpieczenia materiałów archiwalnych Urzędu Stanu Cywilnego w Polskiej Cerekwi.

5. Kontrola Wojewody Opolskiego – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – realizacja przez Wójta Gminy Polska Cerekiew obowiązków o powszechnym obowiązku obrony RP i wydanych na jej podstawie rozporządzeń.

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2009-12-23

 

Metryczka
  • opublikowano:
    23-12-2009 14:19
    przez: Urszula Golisz
Dane jednostki:

Gmina Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
NIP: 7492056546

Dane kontaktowe:

tel.: 77 480 14 60
fax: 77 480 14 89
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
strona www: polskacerekiew.pl