Przejdź do treści strony

Gmina Polska Cerekiew

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w urzędzie w 2011 roku

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE W 2011 ROKU
/kontrole, informacje, wystąpienia, stanowiska, wnioski/

 

Rodzaj Podmiot przeprowadzający Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli Przedmiot kontroli Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających

Kontrola

 

 

Kontrola terenowa

Archiwum Państwowe w Opolu

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

16.06.2011

 

 

08.09.2011

 

 

Kontrola Archiwum Zakładowego

 

Ocena zgodności stanu zaawansowania robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym i dokumentami przedłożonymi do wypłaty rat pożyczki na realizację zadania: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, tranzyt ścieków Dzielawy – Polska cerekiew – etap I”.

1. Protokół kontroli
2. Zalecenia pokontrolne
Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

 

 

1. protokół kontroli
Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2011-07-26

 

Metryczka
  • opublikowano:
    26-07-2011 14:23
    przez: Urszula Golisz
  • zmodyfikowano:
    20-02-2012 13:14
    przez: Piotr Kanzy
Dane jednostki:

Gmina Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
NIP: 7492056546

Dane kontaktowe:

tel.: 77 480 14 60
fax: 77 480 14 89
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
strona www: polskacerekiew.pl