Przejdź do treści strony

Gmina Polska Cerekiew

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu za rok 2008

 

 • Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 PDFRb-27S.pdf
 • Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 PDFRb-28S.pdf
 • Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 PDFRb-PDP.pdf
 • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 PDFRb-N.pdf
 • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 PDFRb-Z.pdf 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Wieczorek-Juzwiszyn
Data wytworzenia: 2010-08-03
Metryczka
 • opublikowano:
  03-08-2010 14:09
  przez: Urszula Golisz
 • zmodyfikowano:
  04-08-2010 07:58
  przez: Urszula Golisz
Dane jednostki:

Gmina Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
NIP: 7492056546

Dane kontaktowe:

tel.: 77 480 14 60
fax: 77 480 14 89
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
strona www: polskacerekiew.pl