Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew - mgr inż. Piotr Kanzy

Zdjęcie Wójt.png

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) wójt jest organem wykonawczym gminy. Zgodnie z art. 30 w/w ustawy wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

1. Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy

2. Określanie sposobu wykonania uchwał

3. Gospodarowanie mieniem komunalnym

4. Wykonywanie budżetu

5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.