Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje Rady Gminy

Składy osobowe stałych komisji rady w kadencji 2024 – 2029

Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609) Rada Gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

Uchwałą Nr II/6/2024 z dnia 14 maja 2024 r. Rada Gminy Polska Cerekiew powołała Komisję do spraw gospodarczych, inwestycji i budżetu oraz Komisję do spraw oświaty, kultury i sportu w następującym składzie:

KOMISJA DS. GOSPODARCZYCH, INWESTYCJI I BUDŻETU

1. Pan Krystian Harz - Przewodniczący Komisji
2. Pan Roman Kłosek - członek komisji
3. Pani Maria Wawrzynek - członek komisji
4. Pan Paweł Piasecki - członek komisji
5. Pan Marek Klimek - członek komisji
6. Pan Adrian Siewior - członek komisji
7. Pan Waldemar Majnusz - członek komisji

KOMISJA DS. OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

1. Pan Artur Herzog - Przewodniczący Komisji
2. Pani Maria Wawrzynek  - członek komisji
3. Pani Elżbieta Zając-Jabłońska - członek komisji
4. Pan Paweł Pieczonka - członek komisji
5. Pan Adrian Siewior - członek komisji
6. Pan Joachim Zemełka - członek komisji
7. Pani Urszula Leżała - członek komisji

KOMISJA REWIZYJNA – powołana na postawie art. 18a ust. 1 w/w ustawy w celu kontrolowania działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Uchwałą nr II/4/2024 z dnia 14 maja 2024 r. Rada Gminy Polska Cerekiew powołała Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Pan Daniel Teister - Przewodniczący Komisji
2. Pan Krystian Harz - członek komisji
3. Pan Artur Herzog - członek komisji
4. Pan Roland Syrzysko - członek komisji
5. Pan Joachim Zemełka - członek komisji
6. Pani Elżbieta Zając-Jabłońska - członek komisji

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI – powołana na podstawie art. 18b ust. 1 w/w ustawy w celu rozpatrywania skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli. Uchwałą nr II/5/2024 z dnia 14 maja 2024 r. Rada Gminy Polska Cerekiew powołała Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

1. Pan Roland Syrzysko - Przewodniczący Komisji
2. Pani Urszula Leżała - członek komisji
3. Pan Daniel Teister  - członek komisji
4. Pan Roman Kłosek  - członek komisji
5. Pan Paweł Piasecki - członek komisji
 


Składy osobowe stałych komisji rady w kadencji 2018 – 2023

Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 oraz 1432) Rada Gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

Uchwałą Nr II/6/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. Rada Gminy Polska Cerekiew powołała Komisję ds. gospodarczych, inwestycji i budżetu oraz Komisję ds. oświaty, kultury i sportu w następującym składzie:

KOMISJA DS. GOSPODARCZYCH, INWESTYCJI I BUDŻETU

1. Pani Maria Wawrzynek - Przewodnicząca Komisji

2. Pan Rajmund Komorek - członek komisji

3. Pan Joachim Zemełka - członek komisji

4. Pan Krystian Składny - członek komisji

5. Pan Klaudiusz Widera - członek komisji

6. Pani Urszula Leżała - członek komisji

7. Pan Norbert Majnusz - członek komisji

KOMISJA DS. OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

1. Pan Krystian Harz - Przewodniczący Komisji

2. Pani Aneta Piela-Łatka - członek komisji

3. Pan Alfons Schurgacz - członek komisji

4. Pani Brygida Piegsa - członek komisji

5. Pani Jolanta Waloszczyk - członek komisji

6. Pan Roland Syrzysko - członek komisji

7. Pan Norbert Majnusz - członek komisji

KOMISJA REWIZYJNA – powołana na postawie art. 18a ust. 1 w/w ustawy w celu kontrolowania działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Uchwałą nr II/4/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. Rada Gminy Polska Cerekiew powołała Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Pan Daniel Teister - Przewodniczący Komisji

2. Pani Maria Wawrzynek - członek komisji

3. Pan Krystian Harz - członek komisji

4. Pani Jolanta Waloszczyk - członek komisji

5. Pan Klaudiusz Widera - członek komisji

6. Pan Joachim Zemełka - członek komisji

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI – powołana na podstawie art. 18b ust. 1 w/w ustawy w celu rozpatrywania skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli. Uchwałą nr II/5/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. Rada Gminy Polska Cerekiew powołała Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

1. Pani Urszula Leżała - Przewodnicząca Komisji

2. Pan Roland Syrzysko - członek komisji

3. Pani Brygida Piegsa - członek komisji

4. Pan Krystian Składny - członek komisji

5. Pan Alfons Schurgacz - członek komisji

 


Składy osobowe stałych komisji rady w kadencji 2014 -2018

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. Uchwałą nr II/5/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. oraz uchwałą nr III/18 /2014 z dnia 30 grudnia 2014 r Rada Gminy Polska Cerekiew powołała stałe komisje oraz ich skład osobowy: 

KOMISJA D/S GOSPODARCZYCH, INWESTYCJI I BUDŻETU
 
 1. Pani Maria Wawrzynek   - Przewodniczący Komisji
 2. Pani Urszula Leżała  - członek komisji
 3. Pani Roland Syrzysko  - członek komisji
 4. Pani Łucja Wieczorek  - członek komisji
 5. Pan Joachim Zemełka  - członek komisji
 6. Pan Krystian Składny  - członek komisji
 7. Pan Eugeniusz Smolarski - członek komisji
 
KOMISJA DS. OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 
 
 1. Pan Krystian Harz - Przewodniczący Komisji
 2. Pani Aneta Piela - członek komisji
 3. Pani Sybilla Latusek - członek komisji
 4. Pan Jerzy Orlik - członek komisji
 5. Pan Daniel Teister - członek komisji
 6. Pan Zygfryd Adam - członek komisji
 7. Pan Alfons Schurgacz - członek komisji
 
KOMISJA REWIZYJNA - powołana na podstawie art. 18a ust. 1 w/w ustawy w celu kontrolowania  działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Uchwałą nr II/4/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. Rada Gminy Polska Cerekiew powołała Komisje Rewizyjną w składzie:
 
 1. Pan Daniel Teister - Przewodniczący Komisji
 2. Pani Maria Wawrzynek - członek Komisji 
 3. Pan Krystian Harz - członek Komisji
 4. Pan Joachim Zemeka - członek Komisji
 5. Pani Sybilla Latusek  - członek Komisji
 6. Pan Eugeniusz Smolarski - członek Komisji
 
 
 
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Lucja Kuehnhardt

Data wytworzenia: 29.12.2010