Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 0050/1/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-1-2014.pdf (90,65KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/2/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie planu finansowego 2014 rok.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/3/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia cennika za drewno opałowe pozyskane z wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości będących własnością Gminy Polska Cerekiew
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/4/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-4-2014.pdf (69,74KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/5/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2014 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/6/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014. 
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/7/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2014 r. PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-7-2014.pdf (55,25KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/8/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2014 r. PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-8-2014.pdf (52,91KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/9/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2014 r. PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-9-2014.pdf (53,43KB)
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/10/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2006 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/11/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2014 rok.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/12/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie cen za korzystanie z Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanej przez Gminę Polska CerekiewPDFZARZĄDZENIE NR 0050-12-2014 (69,91KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/13/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Polska Cerekiew PDFZARZADZENIE Nr 0050-14-2014.pdf (135,52KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/15/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenie opłat za składowanie odpadów na Gminnym Składowisku Stałych Odpadów Komunalnych w CiężkowicachPDFZARZADZENIE Nr 0050-15-2014.pdf (66,87KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/16/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/34/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-16-2014.pdf (56,15KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/17/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-17-2014.pdf (63,27KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/18/2014  2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/19/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi .
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/20/2014  20. Zarządzenie Nr 0050/20/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/21/2014 Zarządzenie Nr 0050/21/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/22/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie: przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym PDFZARZĄDZENIE NR 0050-22-2014.pdf (135,36KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/23/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie: w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Polska Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. PDFZARZĄDZENIE Nr 0150-23-2014.pdf (35,87KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/24/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/12/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie cen za korzystanie z Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanej przez Gminę Polska Cerekiew. PDFZARZADZENIE Nr 0050-24-2014.pdf (72,21KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/25/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie powołania gminnego koordynatora. PDFZARZADZENIE Nr 0050-25-2014.pdf (53,90KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/26/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/27/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/28/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Polska Cerekiew obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego. PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-28-2014.pdf (67,61KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/29/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi .
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/30/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/1/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Polskiej Cerekwi PDFZmiana ZWG Nr 0050.1.2015 - regulamin - 2014 r..pdf (54,61KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/31/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego w gminie za obsługę informatyczną wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/32/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy za rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/33/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/34/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy za rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/35/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/36/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. PDFZarządzenie NR 0050-36-2014.pdf (4,70MB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/37/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2014r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/38/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/39/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie dokonanie zmian w budżecie gminy na 2014r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/40/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/41/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Polska Cerekiew w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-41-2014.pdf (62,15KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/42/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050 /12/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie cen za korzystanie z Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanej przez Gminę Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0050-42-2014.pdf (68,99KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/43/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie stawki opłat za wynajem pokoi hotelowych w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Parowej 20 w Zakrzowie.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/44/2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/45/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym. PDFZARZADZENIE NR 0050-45-2014.pdf (73,36KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/46/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-46-2014.pdf (70,65KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/47/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2014r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/48/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/49/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/50/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/51/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-46-2014.pdf (70,65KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/51/2014 Zarządzenie Nr 0050/51/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 0050/20/2014 z dnia 13 marca 2013r., w sprawie wysokości stawek za najem pomieszczeń a budynku szkolnym stanowiącym własność gminy Polska Cerekiew znajdujący się w Polskiej Cerekwi przy ul. Konarskiego 4.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/52/2014 Zarządzenie Nr 0050/52/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/53/2014 Zarządzenie Nr 0050/53/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014. 
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/54/2014 Zarządzenie Nr 0050/54/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/55/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. PDFZARZADZENIE NR 0050-55-2014.pdf (71,72KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/56/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2014r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/57/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/58/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/59/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. PDFZARZADZENIE NR 0050-59-2014.pdf (151,59KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/60/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/61/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2014r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/62/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/63/2014 Zarządzenie Nr 0050/63/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze 2014., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/64/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/65/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/66/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów , liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej PDFZARZĄDZENIE NR 0050-66-2014.pdf (74,35KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/67/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 września 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-67-2014.pdf (126,76KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/68/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/69/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/70/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/71/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/72/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 września 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego w gminie Polska Cerekiew za obsługę informatyczną wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku PDFZARZĄDZENIE NR 0050-72-2014.pdf (179,87KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/73/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/74/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 października 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/75/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 października 2014 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Polska Cerekiew.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/76/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zmiany w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy polska Cerekiew.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/77/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 października 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2014r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/78/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 października 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/79/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Polska Cerekiew obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego
   
 •  ZARZĄDZENIE NR 0050/80/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym PDFZARZĄDZENIE NR 0050-80-2014.pdf (150,25KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/81/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 października 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/82/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 października 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/83/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 października 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie budżetu Gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/84/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 października 2014 roku w sprawie opłaty za korzystanie ze świetlicy wiejskiej i innych pomieszczeń będących własnością Gminy Polska Cerekiew na prowadzenie kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 16.11.2014r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/85/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/86/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/87/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/88/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie projektu budżetu Gminy na 2015r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/89/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/90/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2014r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/91/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/92/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/93/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/94/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/95/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/96/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/97/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/98/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/99/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/100/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/101/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/102/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014r
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/103/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/104/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/105/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Polska Cerekiew. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-105-2014.pdf (131,38KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/106/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

 • ZARZĄDZENIE NR 0050/107/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 PDFZARZĄDZENIE NR 0050-107-2014.pdf (208,18KB)

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2014-02-05