Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2015 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 0050/1/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku
  publicznego na realizację zadań publicznych PDFZARZĄDZENIE NR 0050-1-2015.pdf (251,35KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/2/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2015 w sprawie planu finansowego na 2015 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/3/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 0151/48/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/4/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 stycznia 2015 w sprawie wprowadzania Zakładowych Zasad (Polityki) Rachunkowości.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/5/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych PDFZARZĄDZENIE NR 0050-5-2015.pdf (205,37KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/6/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 stycznia 2015
  w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Polska Cerekiew.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-06-2015.pdf (140,79KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/7/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 stycznia 2015 roku w w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2015 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-7-2015.pdf (178,37KB) 
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/8/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 stycznia w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2015r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/9/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2015 r PDFZARZĄDZENIE NR 0050-9-2015.pdf (175,53KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/10/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie z Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanej przez Gminę Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0050-10-2015.pdf (49,58KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/11/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 luty 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Polska Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości PDFZARZĄDZENIE NR 0050-11-2015.pdf (103,21KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/12/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego w sprawie dokonania zmian w planie finasnowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/13/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 luty 2015 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0050-12-2015.pdf (183,36KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 luty 2015 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Pełnomocnika Wójta Gminy Polska Cerekiew ds. promocji Gminy Polska Cerekiew oraz współpracy ze środkami masowego przekazu PDFZARZĄDZENIE NR 0050-14-2015.pdf (182,41KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/15/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 lutego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/60/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-15-2015.pdf (129,48KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/16/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 luty 2015 roku w sprawie: przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym PDFZARZĄDZENIE NR 0050-16-2015.pdf (181,93KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/17/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia dnia 26 lutego 2015 roku  w sprawie : Polityki bezpieczeństwa danych Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/18/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 marca w sprawie dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2015r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/19/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 marca w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżdetu gminy na rok 2015
  .
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/20/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/98/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/21/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 marca w sprawie zatwierdzena sprawozdania finansowego Gminej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/22/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 marca w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Polska Cerekiew obwodowej komisji wyborczej do celów glosowania korespondencyjnego
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/23/2015Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/24/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/25/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/26/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2014.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/27/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 kwietnia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/28/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 kwietnia 2015 roku  w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2015 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/29/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 kwietnia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2015r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/30/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 kwietnia w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/31/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego w gminie Polska Cerekiew za obsługę informatyczną wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku PDFZARZĄDZENIE NR 0050-31-2015.pdf (179,17KB)

   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/32/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Polska Cerekiew w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-32-2015.pdf (192,86KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/33/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 kwietnia w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/34/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 kwietnia w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/35/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 kwietnia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/36/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 kwietnia w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/37/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Polska Cerekiew w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku PDFZARZĄDZENIE NR 0050-37-2015.pdf (188,12KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/38/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 maja w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/39/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 maja w sprawie
  dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/40/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support ( HNS ) PDFZARZĄDZENIE NR 0050-40-2015.pdf (245,67KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/41/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2015 roku  w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/42/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/32/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Polska Cerekiew w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-42-2015.pdf (97,57KB)

   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/43/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/44/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/45/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/53/2011 z dnia 12 września 2011 roku dotyczącego powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-45-2015.pdf (114,10KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/46/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/47/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/48/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/49/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania..
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/50/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0050-50-2015.pdf (159,20KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/51/2015 Zarządzenie Nr 0050/51/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/52/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy Polska Cerekiew.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/54/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/55/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/56/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZARZĄDZENIE NR 0050-56-2015.pdf (125,88KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/57/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Polska cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-57-2015.pdf (75,43KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/58/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-58-2015.pdf (342,52KB)
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/59/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 lipca w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew – Wielofunkcyjny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zakrzowie
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/60/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 lipca w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/61/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lipca 2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew – Wielofunkcyjny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zakrzowie
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/62/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy Polska Cerekiew.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/63/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do oględzin i szacowania szkód w wyniku ulewnych deszczy, które miały miejsce w dniach 10.08.2015 r - 11.08.2015 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/64/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. referendum na terenie Gminy Polska cerekiew w zarządzonym referendum ogólnokrajowym na dzień 6 września 2015 roku. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-64-2015.pdf (134,93KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/65/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie utrzymania w mocy zarządzeń Wójta Gminy Polska cerekiew wydanych w okresie od 27 czerwca 2015 roku do 29 sierpnia 2015 roku. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-65-2015.pdf (129,49KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/66/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/67/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/68/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie odwołania z funkcji członka Obwodowej Komisji ds. referendum Nr 2 w Grzędzinie. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-68-2015.pdf (70,02KB)
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/69/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 sierpnia 2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/70/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Polska Cerekiew za  pierwsze półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/71/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 września 2015 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy  finansowej na zakup podręczników.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/72/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 września  2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/73/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 września  2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/74/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 września  2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/75/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  11  września 2015 roku w sprawie powołania radiofonicznej drużyny alarmowania (RDA) - formacji obrony cywilnej przy Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/76/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  14  września 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Polska Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie  urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów komitetów wyborczych w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Polska Cerekiew  oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-76-2015.pdf (74,17KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/77/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 września 2015 roku w sprawie opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich, innych pomieszczeń, terenów rekreacyjnych, boisk będących własnością gminy Polska Cerekiew na prowadzenie kampanii wyborczej w przedterminowych wyborach wójta Gminy Polska Cerekiew zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-77-2015.pdf (74,23KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/78/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/79/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/80/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/81/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/82/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/83/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr  0151/21/2009 Wójta Gminy Polska cerekiew z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego  przysługującego  członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Polska Cerekiew za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/84/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30  września 2015 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/85/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/86/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 października 2015 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Polska Cerekiew.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/87/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 października 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Polska Cerekiew w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-87-2015.pdf (136,82KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/88/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 października 2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/89/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia15 października 2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.

 • ZARZĄDZENIE NR 0050/90/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 października 2015 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/91/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 października 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/92/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 października 2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej i rocznej.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/93/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 października 2015 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy  oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/94/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 października 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/95/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 października 2015 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/96/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 października 2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/97/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/98/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/99/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/100/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek za najem pomieszczeń e budynkach szkolnych stanowiących własność gminy Polska Cerekiew przy ul. Konarskiego
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/101/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/102/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 grudnia 2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/103/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 grudnia  2015 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/104/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/105/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/106/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia  w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/107/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/108/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2015.
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/109/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Gminy Polska Cerekiew.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/110/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 79a ustawy o systemie oświaty.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/111/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie opłat za wynajem świetlic wiejskich, remiz OSP i innych pomieszczeń będących własnością Gminy Polska Cerekiew na prowadzenie szkoleń, pokazów, prezentacji i konferencji
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/112/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Polska Cerekiew
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-112-2015.pdf (127,17KB)

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2015-03-04