Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2006-2010

Zgodnie z paragrafem 45 statutu Gminy Polska Cerekiew z przebiegu każdej sesji sporządzany jest protokół.

Paragraf 46 ust. 2 określa, co w szczególności protokół powinien zawierać:

 • numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
 • stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
 • imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
 • odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
 • ustalony porządek obrad,
 • przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
 • przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów : ”za”, „przeciw” i „wstrzymujących" oraz głosów nieważnych,
 • wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
 • podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnioenia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta.

 

Protokoły Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w kadencji 2006 - 2010

 • Protokół Nr I/2006 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 24 listopada 2006 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr II/2006 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr III/2006 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr IV/2007 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr V/2007 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 1 marca 2007 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr VI/2007 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 3 kwietnia 2007 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr VII/2007 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2007 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr VIII/2007 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2007 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr IX/2007 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 23 lipca 2007 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr X/2007 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr XI/2007 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2007 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr XII/2007 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr XIII/2008 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2008 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr XIV/2008 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2008 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr XV/2008 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2008 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr XVI/2008 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 18 września 2008 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr XVIII/2008 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2008 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr XIX/2008 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr XX/2009 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 12 lutego 2009 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr XXI/2009 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2009 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr XXII/2009 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 5 maja 2009 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr XXIII/2009 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2009 r. PDFpobierz.pdf 
 • Protokół Nr XXIV/2009 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 24 września 2009 r. PDFpobierz.pdf
 • Protokół Nr XXV/2009 z obrad sesji Rady Gminy z dnia 26 listopada 2009 r. PDFpobierz.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:


Lucja Kuehnhardt 

Data wytworzenia: 22.04.2009