Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedterminowe wybory wójta Gminy Polska Cerekiew 25.10.2015 r.

1.  PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o zarządzonych wyborach.pdf (151,05KB)

W przypadku przedterminowych wyborów wójta zastosowanie mają poniższe uchwały:

1) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018

pkw.gov.pl/kadencja-2014-2018/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-22-grudnia-2014-r-w-sprawie-ustalenia-wzorow-urzedowych-formularzy-oraz-drukow-wyborczych-stosowanych-w-wyborach-ponownych-uzupelniajacych-przedterminowych-wyborach-do-nowych-rad-oraz-w-wyborach-przedterminowych.html

2) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018

pkw.gov.pl/kadencja-2014-2018/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-22-grudnia-2014-r-w-sprawie-wytycznych-dla-komisarzy-wyborczych-oraz-terytorialnych-i-obwodowych-komisji-wyborczych-dotyczacych-przygotowania-i-przeprowadzania-wyborow-do-rad-gmin-rad-powiatow-sejmikow-wojewodzt.html

3) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

pkw.gov.pl/kadencja-2014-2018/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-22-grudnia-2014-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-naleznosci-pienieznych-przyslugujacych-czlonkom-komisji-wyborczych-i-osobom-powolanym-w-sklad-inspekcji-w-wyborach-do-organow-jednostek-samorzadu-terytorialnego.html 

2. ZARZĄDZENIE NR 0050/77/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 Września 2015 roku w sprawie opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich , innych pomieszczeń , terenów rekreacyjnych, boisk będących własnością gminy Polska Cerekiew na prowadzenie kampanii wyborczej w przedterminowych wyborach wójta Gminy Polska Cerekiew zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.PDFZARZĄDZENIE NR 0050-77-2015.pdf (74,23KB)

3. Głosowanie korespondencyjne:

4. Głosowanie przez pełnomocnika

5. PDFObwieszczenie Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 września 2015 roku.pdf (144,27KB)

GMINNA KOMISJA WYBORCZA

TWORZENIE KOMITETU WYBORCZEGO

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

6. PDFKomunikat Komisarza Wyborzego w Opolu II z dnia 31 sierpnia 2015r. dotyczący utworzenia komitetu wyborczego.pdf (185,50KB)

PDFKomunikat Komisarza Wyborzczego w Opolu II z dnia 31 serpnia 2015r. dotyczący zgłaszania przedstawicieli do składu gminnej komisji wyborczej.pdf (134,57KB) 

Rejestracja komitetów oraz zgłoszenia członków do TKW:
opole.pkw.gov.pl/aktualnosci-2-363/wybory-w-trakcie-kadencji-wzory-dokumentow-dla-komitetow-wyborczych.html

 Rejestracja kandydatów:

7. Rejestracja kandydatów:
opole.pkw.gov.pl/aktualnosci-2-363/wybory-w-trakcie-kadencji-wzory-dokumentow-dla-komitetow-wyborczych.html

 Informacje dotyczące kandydowania

8. Informacje dotyczące kandydowania:
pkw.gov.pl/zglaszanie-kandydatow-samorzad-2014/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-30-czerwca-2014-r-o-zasadach-i-sposobie-zglaszania-kandydatow-na-wojta-burmistrza-prezydenta-miasta-w-wyborach-ktore-beda-zarzadzone-na-dzien-16-listopada-2014-r.html

9. PDFObwieszczenie o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.pdf (176,58KB)

10. PDFZarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na umieszczenie obwieszczeń i plakatów.pdf (176,17KB)

11. PDFSkład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej.PDF (196,62KB)

12. PDFInformacja o przyjmowani list kandydatów na wójta gminy.pdf (95,13KB)

13. PDFINFORMACJA o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej dnia 25.09.2015 r. (64,11KB)

14. PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta (177,63KB)

15. PDFInformacja o powołaniu OKW.pdf (138,48KB)

16. PDFObwieszczenie zmiana składu OKW P.Cerekiew.pdf (128,30KB)

Informacja o wynikach

        PDFObwieszczenie o wynikach przedterminowych wyborów na wójta.pdf (296,76KB)

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2015-09-01