Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 roku

 • ZARZĄDZENIE  Nr 0050/1/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-1-2016.pdf (190,83KB)

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/2/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie planu finansowego 2016 rok.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/3/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/4/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.

 • ZARZĄDZENIE  Nr 0050/5/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-5-2016.pdf (147,39KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/6/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/7/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/8/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym
  konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2016 r.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-08-2016.pdf (124,23KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/9/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym
  konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2016 r.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-09-2016.pdf (120,37KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/10/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym
  konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2016 r.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-10-2016.pdf (120,92KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/11/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polska Cerekiew.
  PDFZarządzenie nr 0050-11-2016.pdf (139,63KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/12/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/13/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/14/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-14-2016.pdf (130,16KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/15/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/16/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia18 lutego 2016 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/17/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/18/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/19/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/20/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
  PDFZarządzenie nr 0050-20-2016.pdf (129,88KB)

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/21/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew.
  PDFZarządzenie nr 0050-21-2016.pdf (111,03KB)

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/22/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
  PDFZarządzenie nr 0050-22-2016.pdf (398,72KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/23/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego
  PDFZarządzenie nr 0050-23-2016.pdf (408,75KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/24/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2016 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Polska Cerekiew.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/25/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/26/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/27/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/29/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/30/2016  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/31/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/32/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/33/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/34/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/35/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/36/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/37/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/38/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 kwietnia 20126 roku w sprawi dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na tok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/39/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/40/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/41/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  PDFZarządzenie nr 0050-41-2016.2016.04.22.pdf (138,46KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/42/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/43/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/44/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych, oraz zasad rozliczenia paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie gminy Polska Cerekiew.
  PDFZarządzenie nr 0050-44-2016.pdf (74,73KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/45/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/46/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/47/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  PDFZarządzenie nr 0050-47-2016.pdf (217,27KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/48/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/49/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 maj 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/50/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Polska Cerekiew.
  PDFZarządzenie nr 0050-50-2016.pdf (132,35KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/51/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/52/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
  PDFZarządzenie nr 0050-52-2016.pdf (137,14KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/53/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/54/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2016  roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/55/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/56/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/57/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 czerwca w sprawie składu osobowego oraz zakresu działania elementów organizacyjnych ewakuacji ludności, zwierząt i mienia.
  PDFZarządzenie nr 0050-57-2016.pdf (174,72KB)

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/58/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/59/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/60/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. Z o.o. w Zakrzowie
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-60-2016.pdf (215,33KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/61/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/62/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew  z dnia 4 lipca 2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/63/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/64/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/65/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  PDFZARZĄDZENIE NR 0050-65-2016.pdf (147,08KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/66/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/67/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/68/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew  z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/69/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/70/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-70-2016.pdf (115,89KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/71/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 lipca 2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/72/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/73/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/74/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/75/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
  PDFZARZĄDZENIE nr 0050-75-2016.pdf (139,98KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/76/2016 Wójta Gminy z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/77/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/78/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze 2016r. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania plany finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/79/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/80/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy za rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/81/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/82/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 września 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/83/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 września 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/84/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 września 2016 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych, oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie Gminy Polska Cerekiew.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-84-2016.pdf (80,86KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/85/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 września 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/86/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/87/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2016 roku  w sprawie określania sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz  z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-87-2016.pdf (80,85KB)


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/88/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/109/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Gminy Polska Cerekiew
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-88-2016.pdf (147,77KB)


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/89/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gmin na rok 2016.


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/90/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/91/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/92/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 września 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/93/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 września 2016 roku  w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • ZARZĄDZANIE NR 0050/94/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 03 października 2016 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/95/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 października 2016 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Polska Cerekiew.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-95-2016.pdf (131,60KB)
   
 • Zarządzenie Nr 0050/96/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Gminny  Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Zakrzowie.

 • Zarządzenie Nr 0050/97/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 października 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/98/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 października 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
   
 • Zarządzenie Nr 0050/99/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 października 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok  2016.
   
 • Zarządzenie Nr 0050/100/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 października 2016r. w sprawie zatrudnienia pełniącego obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie
   
 • Zarządzenie Nr 0050/101/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/102/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
   
 • Zarządzenie Nr 0050/103/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 października 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016

 • ZARĄDZENIE Nr 0050/104/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ”Adaptacja budynku na cele Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów w ramach programu „Senior-Wigor” „.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-104-2016.pdf (127,76KB)


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/105/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie z krytej pływalni przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanej przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-105-2016.pdf (143,68KB)


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/106/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 pażdzie4rnika 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za najem pomieszczeń w obiekcie przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-106-2016.pdf (186,90KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/107/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za najem pokoi hotelowych przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie w obiekcie zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-107-2016.pdf (137,54KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/108/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za najem boksów, ujeżdżalni i rozprężalni w obiekcie przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-108-2016.pdf (144,00KB)


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/109/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za wynajem powierzchni wystawowej w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-109-2016.pdf (132,09KB)


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/110/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2016r. w sprawie stawek opłat za jazdę konną, zajęcia fitness, zajęcia zumby, zajęcia Aqua aerobicu, usługi fizjoterapeutyczne, zajęcia w Akademii Sportu i Rekreacji oraz naukę pływania świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-110-2016.pdf (145,09KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/111/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/92/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/112/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

 • Zarządzenie Nr 0050/113/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/114/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie projektu budżetu Gminy na 2017 rok.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/115/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia15 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów korzystania z mienia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie w ramach świadczenia usług hotelowych, fitness, jeździeckich.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-115-2016.pdf (262,42KB)


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/116/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r

 • Zarządzenie Nr 0050/117/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
 • Zarządzenie Nr 0050/118/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016
   
 • Zarządzenie Nr 0050/119/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/120/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie4 gminy na 2016 r.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/121/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/122/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-122-2016.pdf (510,61KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/123/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
   
 • Zarządzenie Nr 0050/124/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 grudnia  2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/125/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie terminu wypłaty wynagrodzenia.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-125-2016.pdf (119,45KB)


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/126/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Polska Cerekiew.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-126-2016.pdf (144,94KB)


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/127/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Polska Cerekiew.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-127-2016.pdf (145,12KB)


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/128/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 • Zarządzenie Nr 0050/129/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2016.
   
 • Zarządzenie Nr 0050/130/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Polska Cerekiew oraz jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym”

   


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/131/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-131-2016.pdf (123,82KB)


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/132/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.