Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2017 roku

 • ZARZĄDZENIE  Nr 0050/1/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych
  PDFZARZĄDZENIE NR 0050-01-2017.pdf (191,40KB)
 • ZARZĄDZENIE  Nr 0050/2/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Polska Cerekiew.
  PDFZARZĄDZENIE NR 0050-02-2017.pdf (131,02KB)

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/4/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  2 stycznia 2017 roku w sprawie zakładowych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ewidencji dochodów i wydatków programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących  ze źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/5/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia darowizny.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-5-2017.pdf (124,35KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/6/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/7/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017


 • ZARZĄDZENIE  Nr 0050/8/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
  PDFZARZĄDZENIE NR 0050-08-2017.pdf (147,44KB)
 • ZARZĄDZENIE  Nr 0050/9/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/21/2009  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie  zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Polska Cerekiew  za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
  PDFZARZĄDZENIE NR 0050-09-2017.pdf (120,46KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/10/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2017 r.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-10-2017.pdf (125,89KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/11/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2017 r.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-11-2017.pdf (122,72KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/12/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2017 r.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-12-2017.pdf (123,88KB)
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/13/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/14/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/15/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2017/2018.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-15-2017.pdf (184,61KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/16/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 lutego 2017 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/17/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-19-2017.pdf (130,07KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/18/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/19/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, melioracji
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-19-2017.pdf (120,59KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/20/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/22/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-22-2017.pdf (130,13KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/23/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 lutego 2017 roku  w sprawie: przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-23-2017.pdf (197,15KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/24/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/25/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/26/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/28/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie zatrudnienia kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/29/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/30/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/31/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/33/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/34/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/35/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/36/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/37/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050/37/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 września 2016 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych, oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie Gminy Polska Cerekiew.
  PDFZARZĄDZENIE nr 0050.37.2017.2017.04.13.pdf (63,27KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/38/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/39/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/40/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie wysokości stawek za najem pomieszczeń w budynkach szkolnych stanowiących własność gminy Polska Cerekiew znajdujących się w Polskiej Cerekwi przy ul. Konarskiego 4 oraz we Wroninie przy ul. Kościelnej 1.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/41/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/42/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/43/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/44/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi
  PDFKonkurs na dyrektora ZGSP pdf.pdf (235,69KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/45/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego we Wroninie.
  PDFKonkurs na dyrektora ZSP pdf.pdf (235,50KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/46/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/47/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017 
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/48/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017 
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/49/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/50/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert dotyczących wykonania zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie „UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY POLSKA CEREKIEW – VIII NABÓR”
  PDFZarządzenie Nr 0050.50.2017.2017.05.25.pdf (188,21KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/51/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Gimnazjalno -Szkolno – Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi. PDFZarządzenie nr 0050.51.2017.2017.06.01.pdf (131,75KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/52/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wroninie. PDFZarządzenie nr 0050.52.2017.2017.06.01.pdf (131,30KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/53/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/54/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/55/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 czerwca w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/51/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Gimnazjalno -Szkolno – Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi. PDFZarządzenie nr 0050.55.2017.2017.06.07.pdf (123,26KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/56/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 czerwca w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/52/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wroninie. PDFZarządzenie nr 0050.56.2017.2017.06.07.pdf (123,61KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/57/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/58/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/59/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 czerwca w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 58/2005 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zasad szkolenia pracowników Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi
  PDFZARZĄDZENIE nr 0050.59.2017.13.06.2017.pdf (60,31KB)
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/60/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 czerwca w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 54/2005 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
  PDFZARZĄDZENIE nr 0050.60.2017.13.06.2017.pdf (60,63KB)
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/61/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 czerwca w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 55/2005 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
  PDFZARZĄDZENIE nr 0050.61.2017.13.06.2017.pdf (61,30KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/62/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Gimnazjalno - Szkolno – Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi PDFZarządzenie nr 0050.62.2017.2017.06.19.pdf (119,57KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/63/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wroninie PDFZarządzenie nr 0050.63.2017.2017.06.19.pdf (120,82KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/64/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/65/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/66/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/67/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów Bz pod garażami blaszanymi nietrwale związanymi z gruntem stanowiących zasób nieruchomości Gminy Polska Cerekiew
  PDFZARZĄDZENIE nr 0050.67.2017.2017.06.30.pdf (62,09KB)

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/68/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. PDFZARZĄDZENIE NR 0050.68.2017.pdf (136,42KB)
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/69/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/70/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/72/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/73/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/74/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/75/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/105/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2016 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie z krytej pływalni przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanej przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie. PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.75.2017.2017.07.10.pdf (161,50KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/76/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/77/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/78/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/110/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2016 roku w sprawie stawek opłat za jazdę konną, zajęcia fitness, zajęcia zumby, zajęcia Aqua aerobicu, usługi fizjoterapeutyczne, zajęcia w Akademii Sportu i Rekreacji oraz naukę pływania świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
  PDFZARZĄDZENIE nr 0050.78.2017.18.07.2017.pdf (66,58KB)

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/79/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/80/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  25 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/107/2016 z dnia 31 października 2016 roku Wójta Gminy Polska Cerekiew w sprawie wysokości stawek opłat za najem pokoi
  hotelowych przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie w obiekcie zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
  PDFZARZĄDZENIE nr 0050.80.2017.25.07.2017.pdf (65,64KB)
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/81/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 217 sierpnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017 rok
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/83/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do oględzin i szacowania szkód w wyniku intensywnych opadów deszczu, bardzo silnych wiatrów i wyładowań atmosferycznych jakie miały miejsce w dniu 10 sierpnia 2017 roku
  PDFZARZĄDZENIE nr 0050.83.2017.17.08.2017.pdf (261,12KB)
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/84/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu |Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze 2017 roku., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/85/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/87/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do oględzin i szacowania szkód w wyniku intensywnych opadów deszczu, bardzo silnych wiatrów i wyładowań atmosferycznych jakie miały miejsce w dniach 26 -27.08.2017 r.
  PDFZARZĄDZENIE nr 0050.87.2017.29.08.2017.pdf (269,86KB)
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/88/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/81/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/90/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2017 roku w  sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi
  PDFZarządzenie nr 0050.92.2017.pdf (226,08KB)
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/93/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  07 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym.
  PDFZARZĄDZENIE nr 0050.93.2017.pdf (70,31KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/94/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 września 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/96/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  11 września 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu służby przygotowawczej pracowników Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
  PDFZARZĄDZENIE nr 0050.96.2017.11.09.2017.pdf (224,00KB)

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/97/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 września 2017 roku w sprawie  dokonania zmian  w budżecie gminy na 2017 rok
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/100/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 września 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/102/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 października 2017 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Polska Cerekiew
   
 • ZARZĄDZENIE  Nr 0050/103/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 września 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/105/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie z krytej pływalni przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie , zarządzanej przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/106/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/107/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/108/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/109/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gmina na 2017 rok
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/110/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 października 2017 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/111/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/112/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/113/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/114/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/115/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/116/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/118/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/119/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/120/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/121/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/122/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/124/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/125/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/126/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
 • ZARZĄDZENIE nr 0050/127/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
  PDFZarządzenie nr 0050-127- 2017 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Wr 477_2.pdf (61,92KB)
  PDFZałącznik do zarządzenia nr 127-2017 - wykaz nieruch przezn do dzierżawy - Wronin dz. 477_2.pdf (61,84KB)

 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/128/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/129/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/130/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Wyborczych do wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Polska Cerekiew
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/131/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie terminu wypłaty wynagrodzenia
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/132/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/133/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 21  grudnia 2017 rok w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/134/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/135/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/136/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2017
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Polska Cerekiew
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/138/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020
  PDFZarządzenie nr 0050.138.2017.pdf (71,12KB)
  PDFZałącznik do zarządzenia nr 0050.138.2017.pdf (74,61KB)