Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w urzedzie w 2017 roku

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE W 2016 ROKU
/kontrole, informacje, wystąpienia, stanowiska, wnioski/

Rodzaj

Podmiot przeprowadzający

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających

 

kontrola

   Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy

  02.05.2017

25.05.2017

  Sprawdzenie prawidłowości wypłat wynagrodzenia  w zakresie umów cywilnoprawnych – umów – zleceń oraz terminowość nawiązywania stosunku pracy, szkoleń w dziedzinie bhp oraz profilaktycznych badań lekarskich pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę

 Protokół czynności kontrolnych

 

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu

kontrola

 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

22.05.2017

 Kontrola trwałości projektu pn. „Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I”

 Informacja pokontrolna

 

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie urzędu