Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna

Z początkiem 2022 roku, zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255) w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew realizowane będą zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarcza niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

info-o-npp.jpeg

Informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Sursum Corda - Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI w ramach którego prowadzimy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

O szczegółowych informacjach dotyczących funkcjonowania punktu wsparcia w Gminie Polska Cerekiew od 2022 roku będziemy informować na bieżąco.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego podstronie projektowej:

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-kedzierzynsko-kozielski-2023/

- Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Prawa autorskie i ochrona wizerunku w internecie”),
- Artykuły prawne (m.in.: „Kolizja i wypadek drogowy samochodem – odpowiedzialność karna”, „Ochrona przedemerytalna”),
- Słuchowiska prawne/podcasty („Władza rodzicielska po rozwodzie - co oznacza jej ograniczenie”, „Alimenty - komu przysługują, kto jest uprawiony i jak długo należy płacić alimenty”),
- Wzory dokumentów prawnych do elektronicznego wypełniania i drukowania (m.in.: „Stwierdzenie nabycia spadku”, „Pozew o alimenty”),
- E-plansze edukacyjne dot. prawa konsumenckiego („Odstąpienie od umowy”, „Zakupy przez internet”, „Niezgodność towaru z umową a gwarancja”, „Odpowiedzialność za przesyłkę”).

Inne materiały edukacyjne dostępne na stronie www.pomocprawna.sc.org.pl:

- Panele szkoleniowe o tematyce readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne,
- Prezentacje multimedialne o systemie nieodpłatnego poradnictwa,
- Filmik edukacyjno-promocyjny „Pomoc daje moc” - dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Ponadto zachęcamy do śledzenia nas na: Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.