Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta z 2003 roku

 • Zarządzenie Nr 1 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Jaborowice.

 • Zarządzenie Nr 2 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 stycznia 2003 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.

 • Zarządzenie Nr 3 / 2003 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu.

 • Zarządzenie Nr 4 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 r.

 • Zarządzenie Nr 5 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie umorzenia zaległości czynszowych oraz odsetek od tych zaległości

 • Zarządzenie nr 6 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej cerekwi z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie zmiany

 • Zarządzenie Nr 7 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.

 • Zarządzenie Nr 8 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 01.03.2003 roku w sprawie powołania zespołu do spraw rozpatrywania wniosków o najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Polska Cerekiew

 • Zarządzenie Nr 9 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania budżetu gminy 2003 r.

 • Zarządzenie Nr 10 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie umorzenia zaległości czynszowych oraz odsetek od tych zaległości.

 •  Zarządzenie Nr 11 / 2003 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Pani Anny Jurkowskiej - inspektora ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska jako członka komisji przetargowej do przetargu organizowanego w formie zapytania o cenę wykonania usługi przeprowadzenia badań laboratoryjnych wpływu na środowisko przyrodnicze Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Ciężkowicach

 • Zarządzenie Nr 12 / 2003 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003r.

 • Zarządzenie Nr 13 / 2003 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2003r.

 • Zarządzenie Nr 14 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30.04.2003 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.

 • Zarządzenie Nr 15 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

 • Zarządzenie Nr 16 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 15.05.2003 roku w sprawie zmian w regulaminie pracy Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.

 • Zarządzenie Nr 17 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 19.05.2003 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.

 • Zarządzenie Nr 18 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2003 r.

 • Zarządzenie Nr 20 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2003 r.

 • Zarządzenie Nr 21 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003r.

 • Zarządzenie Nr 22 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerkwi z dnia 30.06.2003 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 23 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 czerwiec 2003r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy 2003r.

 • Zarządzenie Nr 24 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 2 lipiec 2003r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003r.

 • Zarządzenie Nr 25 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2003 r.

 • Zarządzenie Nr 26 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 12 sierpień 2003 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003r.

 • Zarządzenie Nr 27 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28.08.2003 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Zakrzowie.

 • Zarządzenie Nr 28 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28.08.2003r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003r.

 • Zarządzenie Nr 29 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 08.09.2003 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • Zarządzenie Nr 30 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23.09.2003r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003r.

 • Zarządzenie Nr 31 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23.09.2003r. w sprawie zarządzenia spisu z natury.

 • Zarządzenie Nr 32 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 02.10.2003r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003r.

 • Zarządzenie Nr 33 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi dnia 02.10.2003 roku w sprawie umorzenia odsetek od zaległości za ścieki.

 • Zarządzenie Nr 34 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29.10.2003r. W sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.

 • Zarządzenie Nr 35 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 października 2003 roku w sprawie umorzenia odsetek od zaległości.

 • Zarządzenie Nr 36 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 06.11.2003r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy

 • Zarządzenie Nr 37 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 02.12.2003r. w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy

 • Zarządzenie Nr 38 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 7/2001 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

 • Zarządzenie Nr 39 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.

 • Zarządzenie Nr 40 / 2003 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 19.12.2003 roku w sprawie wykonania pierwokupu.


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2009-05-29