Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta z 2004 roku

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 1 / 2004 z dnia 09.01.2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2 / 2004 z dnia 29.01.2004 w sprawie wykonania prawa pierwokupu.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3 / 2004 z dnia 12.02.2004 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 4 / 2004 z dnia 12.02.2004 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów wydatków budżetu gminy.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 5 / 2004 z dnia 27.02.2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu stanowiącego własność pracownika używanego w celach służbowych.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6 / 2004 z dnia 01.03.2004 w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 7 / 2004 z dnia 05.03.2004 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów organizowanych przez Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi.


 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9 / 2004 z dnia 25.04.2004 w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XII/94 w sprawie GFOŚ na 2004 rok.

 • 9 a. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9 / 2004 z dnia 26.04.2004 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 10 / 2004 z dnia 05.05.2004 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11 / 2004 z dnia 05.05.2004 w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy z dnia 28.12.2001 roku w sprawie zakładowego planu kont.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 12 / 2004 z dnia 07.05.2004 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2004.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 13 / 2004 z dnia 07.05.2004 w sprawie ustalenia cen nieruchomości do przetargu.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14 / 2004 z dnia 07.05.2004 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 15 / 2004 z dnia 20.05.2004 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16 / 2004 z dnia 11.06.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17 / 2004 z dnia 11.06.2004 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18 / 2004 z dnia 21.06.2004 w sprawie podziału nieruchomości.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19 / 2004 z dnia 30.06.2004 w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9000: 2000

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20 / 2004 z dnia 30.06.2004 w sprawie zatrudnienia kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21 / 2004 z dnia 30.06.2004 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22 / 2004 z dnia 02.07.2004 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23 / 2004 z dnia 19.07.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24 / 2004 z dnia 19.07.2004 w sprawie wdrożenia systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9000: 2000.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25 / 2004 z dnia 19.07.2004 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26 / 2004 z dnia 29.07.2004 w sprawie powołania komisji w celu określenia nieruchomości stanowiących drogi do nabycia przez gminę Polska Cerekiew.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27 / 2004 z dnia 16.08.2004 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych w gminie Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 27-2004.pdf (32,18KB)

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 28 / 2004 z dnia 16.08.2004 w sprawie zakładowych zasad (polityki) rachunkowości.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 29 / 2004 z dnia 17.08.2004 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PDFZARZĄDZENIE NR 29-2004.pdf (111,98KB)

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30 / 2004 z dnia 18.08.2004 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 30-2004.pdf (32,50KB)

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31 / 2004 z dnia 18.08.2004 w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2004 r.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 32 / 2004 z dnia 31.08.2004 w sprawie przeprowadzenia badań ankietowych jakości pracy Urzędu Gminy Polska Cerekiew.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33 / 2004 z dnia 31.08.2004 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gminy i związków międzygminnych poprzez dodanie nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w klasach trzeciego i czwartego rzędu PDFZARZĄDZENIE NR 33-2004.pdf (40,46KB)

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34 / 2004 z dnia 10.09.2004 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2004 rok.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 35 / 2004 z dnia 10.09.2004 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36 / 2004 z dnia 10.09.2004 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37 / 2004 z dnia 10.09.2004 w sprawie umorzenia odsetek od zaległości za czynsz.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38 / 2004 z dnia 16.09.2004 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji termomodernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Polskiej Cerekwi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w zakresie objętym umową ZP 342/1/2004

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39 / 2004 z dnia 27.09.2004 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40 / 2004 z dnia 27.09.2004 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41 / 2004 z dnia 30.09.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42 / 2004 z dnia 30.09.2004 w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2004 ro.


 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 44 / 2004 z dnia 05.10.2004 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 r.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45 / 2004 z dnia 25.10.2004 w sprawie dokonania zmian do budżetu gminy na 2004 r.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 46 / 2004 z dnia 25.10.2004 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47 / 2004 z dnia 25.10.2004 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 48 / 2004 z dnia 25.10.2004 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy 2004r

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 49 / 2004 z dnia 29.10.2004 w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2004 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 49-2004.pdf (31,19KB)

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50 / 2004 z dnia 03.11.2004 w sprawie umorzenia wierzytelności należności budżetowych.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 51 / 2004 z dnia 05.11.2004 w sprawie powołania komisji w celu określenia nieruchomości do zbycia przez Gminę Polska Cerekiew.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 52 / 2004 z dnia 05.11.2004 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004r.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 53 / 2004 z dnia 15.11.2004 w sprawie projektu budżetu gminy na 2005r.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54 / 2004 z dnia 15.11.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 55 / 2004 z dnia 22.11.2004 w sprawie wdrożenia dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001: 2000.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 56 / 2004 z dnia 22.11.2004 w sprawie powołania inspektora ds. Kadr i Oświaty Kamilę Janowską do składu Komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57 / 2004 z dnia 26.11.2004 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004r.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 58 / 2004 z dnia 02.12.2004 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2004.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 59 / 2004 z dnia 17.12.2004 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004r.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60 / 2004 z dnia 17.12.2004 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 62 / 2004 z dnia 27.12.2004 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2004r.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63 / 2004 z dnia 28.12.2004 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 64 / 2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2004.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 65 / 2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie dzierżawy gruntów.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 66 / 2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia polityki bezpieczeństwa Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi oraz instrukcji zarzadzania systemem informatycznym w Urzedzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 67 / 2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2004 Wójta Gminy w Polskiej cerekwi z dnia 30 września 2004 r w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi PDFZARZĄDZENIE NR 67-2004.pdf (34,67KB)

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 28.05.2009