Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku

 • Zarządzenie nr 1/2005 Wójta Gminy z dnia 05.01.2005 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 r.

 • Zarządzenie nr 2/2005 z dnia 11.01.2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

 • Zarządzenie nr 3/2005 Wójta Gminy z dnia 27.01.2005 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 r.

 • Zarządzenie nr 4/2005 Wójta Gminy z dnia 24.02.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/04 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi w sprawie powołania komisji przetargowej.

 • Zarządzenie nr 5/2005 Wójta Gminy z dnia 24.02.2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

 • Zarządzenie nr 6/2005 Wójta Gminy z dnia 24.02.2005 r. w sprawie dzierżawy gruntów.

 • Zarządzenie nr 7/2005 Wójta Gminy z dnia 25.02.2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe.

 • Zarządzenie nr 8/2005 z dnia 01.03.2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu gminy na 2005 r.

 • Zarządzenie nr 9/2005 Wójta Gminy z dnia 01.03.2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy. 10. Zarządzenie nr 10/2005 Wójta Gminy z dnia 17.03.2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

 • Zarządzenie nr 11/2005 Wójta Gminy z dnia 17.03.2005 r. w sprawie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz opłaty za niespełnienie tego obowiązku PDFZARZĄDZENIE NR 11-2005.pdf (51,93KB)

 • Zarządzenie nr 12/2005 Wójta Gminy z dnia 17.03.2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Polska Cerekiew do programu "Przejrzysta Polska " oraz powołania zespołu do jego realizacji PDFZARZĄDZENIE NR 12-2005.pdf (31,86KB)

 • Zarządzenie nr 13/2005 Wójta Gminy z dnia 30.03.2005 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 r.

 • Zarządzenie nr 14/2005 Wójta Gminy z dnia 06.04.2005 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

 • Zarządzenie nr 15/2005 Wójta Gminy z dnia 07.04.2005 r. w sprawie dzierżawy gruntu.

 • Zarządzenie nr 16/2005 Wójta Gminy z dnia 07.04.2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu gminy na 2005r.

 • Zarządzenie nr 17/2005 Wójta Gminy z dnia 11.04.2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność.

 • Zarządzenie nr 18/2005 Wójta Gminy z dnia 26.04.2005 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 r.

 • Zarządzenie nr 19/2005 Wójta Gminy z dnia 27.04.2005 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej.

 • Zarządzenie nr 20/2005 Wójta Gminy z dnia 20.05.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2005 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 17.03.2005r. w sprawie przystąpienia Gminy Polska Cerekiew do programu "Przejrzysta Polska" oraz powołania zespołu do jego realizacji PDFZARZĄDZENIE NR 20-2005.pdf (19,40KB)

 • Zarządzenie nr 22/2005 Wójta Gminy z dnia 02.06.2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu usług świadczonych w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi i procedury jego aktualizacji PDFZARZĄDZENIE NR 22-2005.pdf (58,28KB)

 • Zarządzenie nr 24/2005 Wójta Gminy z dnia 10.06.2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewnętrznego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi PDFZARZĄDZENIE NR 24-2005.pdf (20,13KB)

 • Zarządzenie nr 28/2005 Wójta Gminy z dnia 28.06.2005 r. w sprawie wydania książeczki pod nazwą "Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy w Gminie Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 28-2005.pdf (28,77KB)

 • Zarządzenie nr 32/2005 Wójta Gminy z dnia 28.06.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie nr 33/2005 Wójta Gminy z dnia 30.06.2005 r. w sprawie szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Zarządzenie nr 34/2005 Wójta Gminy z dnia 04.07.2005r. w sprawie umorzenia zaległości za wywóz nieczystości płynnych oraz odsetek od tych zaległości.

 • Zarządzenie nr 35/2005 Wójta Gminy z dnia 04.07.2005 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 r.

 • Zarządzenie nr 38/2005 Wójta Gminy z dnia 01.08.2005r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2005 r.

 • Zarządzenie nr 39/2005 Wójta Gminy z dnia 18.08.2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wroninie.

 • Zarządzenie nr 40/05 Wójta Gminy z dnia ???? w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 r.

 • Zarządzenie nr 41/2005 Wójta Gminy z dnia 31.08.2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Polska Cerekiew.

 • Zarządzenie nr 42/2005 Wójta Gminy z dnia 31.08.2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.

 • Zarządzenie nr 43/2005 Wójta Gminy z dnia 06.09.2005 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2005 r.

 • Zarządzenie nr 44/2005 Wójta Gminy z dnia 08.09.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2005 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 31.08.2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Polska Cerekiew.

 • Zarządzenie nr 45/2005 Wójta Gminy z dnia 12.09.2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Polska Cerekiew do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

 • Zarządzenie nr 46/2005 Wójta Gminy z dnia 29.09.2005 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 r.

 • Zarządzenie nr 47/2005 Wójta Gminy z dnia 06.10.2005r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2005 r.

 • Zarządzenie nr 48/2005 Wójta Gminy z dnia 06.10.2005 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 r.

 • Zarządzenie nr 49/2005 Wójta Gminy z dnia 06.10.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2004 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 17.08.2004 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 • Zarządzenie nr 50/2005 Wójta Gminy z dnia 20.10.2005 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 • Zarządzenie nr 51/05 Wójta Gminy z dnia 25.10.2005 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 r.

 • Zarządzenie nr 52/2005 Wójta Gminy z dnia 09.11.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 27/2004 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 16.08.2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych w gminie Polska Cerekiew.

 • Zarządzenie nr 53/2005 Wójta Gminy z dnia 14.11.2005 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 r.

 • Zarządzenie nr 54/2005 Wójta Gminy z dnia 14.11.2005 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów do zatrudnienie na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi PDFZARZĄDZENIE NR 54-2005.pdf (94,06KB)

 • Zarządzenie nr 55/2005 Wójta Gminy z dnia 14.11.2005 r. w sprawie określenia zasad naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi PDFZARZĄDZENIE NR 55-2005.pdf (34,61KB)

 • Zarządzenie nr 56/2005 Wójta Gminy z dnia 14.11.2005 r. w sprawie powołania inspektora ds. kadr i oświaty Kamilii Janowskiej do składu komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Zarządzenie nr 57/2005 Wójta Gminy z dnia 05.12.2005r.w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 r.


 • Zarządzenie nr 59/2005 Wójta Gminy z dnia 06.12.2005 r. w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 • Zarządzenie nr 60/2005 Wójta Gminy z dnia 06.12.2005 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 r.

 • Zarządzenie nr 62/2005 Wójta Gminy z dnia 07.12.2005 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 r.

 • Zarządzenie nr 64/2005 Wójta Gminy z dnia 20.12.2005 r. w sprawie dzierżawy gruntów rolnych i stawek czynszu dzierżawnego

 • Zarządzenie nr 65/2005 Wójta Gminy z dnia 22.12.2005r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 65-2005.pdf (16,68KB)

 • Zarządzenie nr 66/2005 Wójta Gminy z dnia 22.12.2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 66-2005.pdf (46,95KB)

 • Zarządzenie nr 67/2005 Wójta Gminy z dnia 22.12.2005 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowych.

 • Zarządzenie nr 68/2005 Wójta Gminy z dnia 29.12.2005 r. w sprawie dokonania zmiany układu wykonawczego do budżetu gminy na 2005 r.

 • Zarządzenie nr 70/2005 Wójta Gminy z dnia 29.12.2005 r. w sprawie umorzenia zaległości czynszowych oraz odsetek od tych zaległości.

 • Zarządzenie nr 71/2005 Wójta Gminy z dnia 29.12.2005 r. w sprawie umorzenia zaległości za ścieki oraz odsetek od tych zaległości.

 • Zarządzenie nr 72/2005 Wójta Gminy z dnia 29.12.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2004 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30.09.2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.

 • Zarządzenie nr 73/2005 Wójta Gminy z dnia 29.12.2005r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 02.06.1996r. w sprawie zasad przydziału pracownikom odzieży ochronnej i roboczej oraz ochrony osobistej.

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 28.05.2009