Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2006 Wójta Gminy z dnia 09.01.2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone oferty na konkurs na dotacje przyznawane z budżetu gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego PDFZARZĄDZENIE NR 1-2006.pdf (43,13KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 2/2006 Wójta Gminy z dnia 10.01.2006 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 3/2006 Wójta Gminy z dnia 06.02.2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 4/2006  Wójta Gminy z dnia 14.02. 2006 r. w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew w 2006 r. PDFZARZĄDZENIE NR 4-2006.pdf (17,39KB)

 •  ZARZĄDZENIE NR 4a/2006 Wójta Gminy z dnia 23.02.2006 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości za ścieki

 • ZARZĄDZENIE NR 5/2006 Wójta Gminy z dnia 17.03.2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 6/2006 Wójta Gminy z dnia 17.03.2006 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 7/2006 Wójta Gminy z dnia 29.03.2006 r. w sprawie dokonania zmian w  budżecie gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 8/2006 Wójta Gminy z dnia 29.03.2006 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 9/2006 Wójta Gminy z dnia 03.04.2006 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 10/2006 Wójta Gminy z dnia 13.04.2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi

 • ZARZĄDZENIE NR 11/2006 Wójta Gminy z dnia 13.04.2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt PDFZARZĄDZENIE NR 11-2006.pdf (29,79KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 12/2006 Wójta Gminy z dnia 13.04.2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych PDFZARZĄDZENIE NR 12-2006.pdf (34,85KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 13/2006 Wójta Gminy z dnia 13.04.2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 14/2006 Wójta Gminy z dnia 26.04.2006 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 15/2006 Wójta Gminy z dnia 16.05.2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 16/2006 Wójta Gminy z dnia 16.05.2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 17/2006 Wójta Gminy z dnia 18.05.2006 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego PDFZARZĄDZENIE NR 17-2006.pdf (58,61KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 18/2006 Wójta Gminy z dnia 23.05.2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 19/2006 Wójta Gminy z dnia 23.05.2006 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 20/2006 Wójta Gminy z dnia 24.05.2006 r. w sprawie dokonania zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Polska Cerekiew Nr 2/96 z dnia 02.09.1996 r. w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi

 • ZARZĄDZENIE NR 21/2006 Wójta Gminy z dnia 30.06.2006 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 22/2006 Wójta Gminy z dnia 03.07.2006 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 23/2006 Wójta Gminy z dnia 01.08.2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 24/2006 Wójta Gminy z dnia 01.08.2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 25/2006 Wójta Gminy z dnia 01.08.2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2004 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30.09.2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi PDFZARZĄDZENIE NR 25-2006.pdf (41,65KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 26/2006 Wójta Gminy z dnia 01.08.2006 r. w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 26-2006.pdf (15,35KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 27/2006 Wójta Gminy z dnia 25.08.2006 r. w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Polska Cerekiew

 • ZARZĄDZENIE NR 28/2006 Wójta Gminy z dnia 25.08.2006 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciężkowice, Ligota Mała, Jaborowice zadanie II” w zakresie objętym umową ZP 342-2/2005 z dnia 12.07.2005 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 29/2006 Wójta Gminy z dnia 25.08.2006 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Polska Cerekiew –Dzielawy” w zakresie objętym umową ZP 342-6/2005 z dnia 28.11.2005 r. PDFZARZĄDZENIE NR 29-2006.pdf (23,28KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 30/2006 Wójta Gminy z dnia 31.08.2006 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi

 • ZARZĄDZENIE NR 31/2006 Wójta Gminy  z dnia 01.09.2006 r. w sprawie dokonania zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 32/2006 Wójta Gminy z dnia 26.09.2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 33/2006 Wójta Gminy z dnia 02.10.2006r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.

 • ZARZĄDZENIE NR 34/2006  Wójta Gminy z dnia 09.10.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 35/2006 Wójta Gminy z dnia 23.10.2006 r. w sprawie podziału nieruchomości

 • ZARZĄDZENIE NR 36/2006 Wójta Gminy z dnia 25.10.2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 37/2006 Wójta Gminy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Polska Cerekiew

 • ZARZĄDZENIE NR 38/2006 Wójta Gminy z dnia 03.11.2006r.w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

 • ZARZĄDZENIE NR 39/2006 Wójta Gminy z dnia 03.11.2006r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2006 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 40/2006 Wójta Gminy z dnia 03.11.2006r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 41/2006 Wójta Gminy z dnia 07.11.2006 r. w sprawie kupna nieruchomości

 • ZARZĄDZENIE NR 42/2006 Wójta Gminy z dnia 14.11.2006 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 43/2006 Wójta Gminy z dnia 21.11.2006 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 44/2006 Wójta Gminy z dnia  21 listopada 2006 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2006 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 45/2006 Wójta Gminy z dnia 06.12.2006 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 47/2006 Wójta Gminy z dnia  20 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o przyznanie nauczycielom nagrody Wójta Gminy Polska Cerekiew

 • ZARZĄDZENIE NR 48/2006 Wójta Gminy z dnia  28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 49/2006 Wójta Gminy z dnia  29 grudnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 28.05.2009