Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2007 Wójta Gminy z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE Nr 1-2007.pdf (58,63KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 2/2007 Wójta Gminy z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 3/2007 Wójta Gminy z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych i innychorganizacji prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2007 roku PDFZARZĄDZENIE Nr 3-2007.pdf (42,35KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 4/2007 Wójta Gminy z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2007 roku PDFZARZĄDZENIE Nr 4-2007.pdf (41,86KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 5/2007 Wójta Gminy z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 6/2007 Wójta Gminy z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Wójta Gminy z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 8/2007 Wójta Gminy z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/2002 z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów na Gminnym Składowisku Stałych Odpadów Komunalnych w Ciężkowicach PDFZARZĄDZENIE Nr 8-2007.pdf (62,30KB) • ZARZĄDZENIE NR 11/2007 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2007  Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2007 r. PDFZARZĄDZENIE Nr 11-2007.pdf (39,51KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 12/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi PDFZARZĄDZENIE Nr 12-2007.pdf (51,55KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 13/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007

 • ZARZĄDZENIE NR 14/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 kwietnia  2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego PDFZARZĄDZENIE Nr 14-2007.pdf (107,40KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 15/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007

 • ZARZĄDZENIE NR 16/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 17/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2007 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 18/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007

 • ZARZĄDZENIE NR 19/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie przedłużenia okresów ochrony dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę służbową podpisanych przez Wójta Gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE Nr 19-2007.pdf (58,12KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 20/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie odwołania Haliny Humeniuk ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Zakrzowie przy ulicy Chopina 11PDFZARZĄDZENIE Nr 20-2007.pdf (58,86KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 21/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie odwołania Moniki Zaborowskiej ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lucyny Herc we Wroninie

 • ZARZĄDZENIE NR 22/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego PDFZARZĄDZENIE Nr 22-2007.pdf (60,85KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 23/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wroninie PDFZARZĄDZENIE Nr 23-2007.pdf (75,41KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 24/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminiy na rok 2007 

 • ZARZĄDZENIE NR 25/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007

 • ZARZĄDZENIE NR 26/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn "Kompleksowe zagospodarowanie terenu pod budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie" w zakresie objętym umową nr ZP 342-9/2005 z dnia 03.03.2006 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 16.10.2006 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 27/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2004 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 16.08.2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na najem lokali użytkowych w gminie Polska Cerekiew

 • ZARZĄDZENIE NR 28/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007

 • ZARZĄDZENIE NR 29/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi PDFZARZĄDZENIE Nr 29-2007.pdf (67,81KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 30/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wroninie PDFZARZĄDZENIE Nr 30-2007.pdf (66,59KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 31/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007

 • ZARZĄDZENIE NR 32/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i jednolitego stroju PDFZARZĄDZENIE Nr 32-2007.pdf (67,12KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 33/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE Nr 33-2007.pdf (414,64KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 34/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zarządzenia spisu z natury

 • ZARZĄDZENIE NR 35/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych poprzez dodanie nowych symobli i haseł klasyfikacyjnych w klasach trzeciego i czwartego rzędu PDFZARZĄDZENIE Nr 35-2007.pdf (47,79KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 31 sierpnia  2007 r. w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007

 • ZARZĄDZENIE NR 37/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 7 września 2007 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2007 r. PDFZARZĄDZENIE Nr 37-2007.pdf (43,01KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 38/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 września 2007 roku w sprawie  powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego w gminie Polska Cerekiew za obsługę informatyczną  wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku PDFZARZĄDZENIE Nr 38-2007.pdf (50,91KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 39/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 września 2007 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE Nr 39-2007.pdf (52,12KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 40/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007

 • ZARZĄDZENIE NR 41/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 9 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru stacji wodociągowych w Polskiej Cerekwi i Zakrzowie oraz sieci wodociągowych w gminie PDFZARZĄDZENIE Nr 41-2007.pdf (56,89KB)


 • ZARZĄDZENIE NR 43/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 9 października 2007 r. w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007

 • ZARZĄDZENIE NR 44/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 22 października 2007 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • ZARZĄDZENIE NR 46/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 października 2007 roku w sprawie ustalenia częstotliwości dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych  zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi i na stanowiskach kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wskazania osób dokonujących tej oceny PDFZARZADZENIE Nr 46-2007.pdf (33,97KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 47/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 października 2007 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2007 rok PDFZARZĄDZENIE Nr 47-2007.pdf (38,22KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 48/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 października 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok PDFZARZĄDZENIE Nr 48-2007.pdf (35,69KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 49/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007

 • ZARZĄDZENIE NR 50/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie przedłużenia okresów ochrony dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę służbową podpisanych przez Wójta Gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE Nr 50-2007.pdf (27,62KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 51/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 52/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie  uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych poprzez dodanie nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w klasach trzeciego i czwartego  rzędu PDFZARZĄDZENIE Nr 52-2007.pdf (14,42KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 53/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 11/2007  Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 marca 2007 roku, zmiany zarządzenia nr 3/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 lutego 2007 roku wyboru podmiotu  i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2007 r. PDFZARZĄDZENIE Nr 53-2007.pdf (15,75KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 54/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu stanowiącego własność pracownika używanego w celach służbowych PDFZARZĄDZENIE Nr 54-2007.pdf (27,51KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 55/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 ro

 • ZARZĄDZENIE NR 56/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007

 • ZARZĄDZENIE NR 57/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 58/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 5 grudnia  2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 59/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007

 • ZARZĄDZENIE NR 60/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007

 • ZARZĄDZENIE NR 62/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów na Gminnym Składowisku Stałych Odpadów Komunalnych w Ciężkowicach PDFZARZĄDZENIE Nr 62-2007.pdf (23,43KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 63/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 64/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym  budżetu  gminy na 2007 r

 • ZARZĄDZENIE NR 65/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 66/2007 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kosztów przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów PDFZARZĄDZENIE Nr 66-2007.pdf (37,84KB)


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 06.02.2007