Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/1/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy

PDFZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA nr 0151-2-2008.pdf (32,52KB)


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/3/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PDFZARZĄDZENIE NR 0151-3-2008.pdf (27,49KB)


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/5/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych  należących do właściwości gminy Polska Cerekiew w sprawie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych PDFZARZĄDZENIE NR 0151-5-2008.pdf (27,05KB)


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/7/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie obniżenia stawek czynszu dla lokalu użytkowego w Polskiej Cerekwi przy ul. Rynek 3 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr XI/183/2001 z dnia 23.11.2001 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0151-7-2008.pdf (50,96KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/8/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2008 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0151-8-2008.pdf (42,82KB)

 •  ZARZĄDZENIE NR 0151/9/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2008 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0151-9-2008.pdf (41,61KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/10/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2008 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0151-10-2008.pdf (42,27KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/11/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

PDFZAŁĄCZNIK NR1 DO ZARZĄDZENIA NR 0151-12-2008.pdf (50,57KB)

PDFZAŁĄCZNIK NR2 DO ZARZĄDZENIA NR 0151-12-2008.pdf (105,44KB)

PDFZAŁĄCZNIK NR3 DO ZARZĄDZENIA NR 0151-12-2008.pdf (48,49KB)

PDFZAŁĄCZNIK NR4 DO ZARZĄDZENIA NR 0151-12-2008.pdf (57,00KB)

PDFZAŁĄCZNIK NR5 DO ZARZĄDZENIA NR 0151-12-2008.pdf (72,06KB)

PDFZAŁĄCZNIK NR6 DO ZARZĄDZENIA NR 0151-12-2008.pdf (52,74KB)

PDFZAŁĄCZNIK NR7 DO ZARZĄDZENIA NR 0151-12-2008.pdf (67,89KB)

PDFZAŁĄCZNIK NR8 DO ZARZĄDZENIA NR 0151-12-2008.pdf (50,81KB)

PDFZAŁĄCZNIK NR9 DO ZARZĄDZENIA NR 0151-12-2008.pdf (62,73KB)

PDFZAŁĄCZNIK NR10 DO ZARZĄDZENIA NR 0151-12-2008.pdf (154,32KB)


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/13/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 21 marca 2008 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2008 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/14/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 21 marca 2008 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na  2008 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/15/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/16/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/17/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi PDFZARZĄDZENIE NR 0151-17-2008.pdf (51,00KB)

 •  ZARZĄDZENIE NR 0151/18/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym PDFZARZĄDZENIE NR 0151-18-2008.pdf (69,01KB)

PDFZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 0151-18-2008.pdf (56,53KB)


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/19/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym PDFZARZĄDZENIE NR 0151-19-2008.pdf (62,18KB)

PDFZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 0151-19-2008.pdf (55,28KB) • ZARZĄDZENIE NR 0151/21/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/23/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 5 maja 2008 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2008 rok.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/24/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 5 maja 2008 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/25/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2008 rok.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/26/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/27/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie dokonania zmiany zarządzenia nr 0151/23/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 5 maja 2008 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/28/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/29/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym PDFZARZĄDZENIE NR 0151-29-2008.pdf (55,96KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/30/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2006 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/31/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2008 rok.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/32/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/33/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/34/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie przyznania nagrody Marii Lachowicz – pełniącej obowiązki w zastępstwie za kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/35/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZARZĄDZENIE NR 0151-35-2008.pdf (72,38KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/36/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZARZĄDZENIE NR 0151-36-2008.pdf (58,45KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/37/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/38/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, położonej w Witosławicach PDFZARZĄDZENIE NR 0151-38-2008.pdf (56,63KB)

PDFZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 0151-38-2008.pdf (75,82KB)


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/39/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, położonej w Dzielawach PDFZARZĄDZENIE NR 0151-39-2008.pdf (56,85KB)

PDFZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 0151-39-2008.pdf (76,03KB)


 •  ZARZĄDZENIE NR 0151/40/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2006 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/41/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze 2008 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0151-41-2008.pdf (440,44KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/42/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników PDFZARZĄDZENIE NR 0151-42-2008.pdf (53,37KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/43/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 września 2008 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008.

 


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/44/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup PDFZARZĄDZENIE NR 0151-44-2008.pdf (97,32KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/45/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 września 2008 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/46/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego Jaborowice 80 " PDFZARZĄDZENIE NR 0151-46-2008.pdf (97,32KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/47/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 października 2008 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Polska Cerekiew.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/48/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/49/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 października 2008 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/51/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  31 października 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/52/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2008 roku  w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/54/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  07 listopada 2008 roku w sprawie  zmiany  zarządzenia Nr 36/2006  w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/57/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie   dokonania  zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/58/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 grudnia  2008 roku w sprawie  zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/59/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  2 grudnia 2008 roku w sprawie  dokonania zmian  budżetu Gminy na 2008 rok.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/60/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 grudnia  2008 roku w sprawie  dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok.
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/61/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/62/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 grudnia  2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/63/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 grudnia  2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/64/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 grudnia  2008 roku w sprawie  powołania Komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa w formie leasingu 36 miesięcznego fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego" PDFZARZĄDZENIE NR 0151-64-2008.pdf (98,40KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/65/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 grudnia  2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/66/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 grudnia  2008 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/67/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 grudnia  2008 roku w sprawie  ustalenia opłat za składowanie odpadów na Gminnym Składowisku Stałych Odpadów Komunalnych w Ciężkowicach PDFZARZĄDZENIE NR 0151-67-2008.pdf (65,04KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/68/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia  2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 28.05.2009