Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2018 roku

Zarządzenie nr 0050/1/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.1.2018.pdf (97,50KB)

Zarządzenie nr 0050/2/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie planu finansowego na 2018 rok.

Zarządzenie nr 0050/3/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.3.2018.pdf (75,34KB)

Zarządzenie nr 0050/4/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Zarządzenie nr 0050/6/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2018/2019.
PDFZarządzenie nr 0050.6.2018.pdf (185,39KB)

Zarządzenie nr 0050/7/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2018 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.7.2018.pdf (59,68KB)

Zarządzenie nr 0050/8/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2018 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.8.2018.pdf (56,50KB)

Zarządzenie nr 0050/9/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2018 r.
PDFZarządzenie Nr 0050.9.2018.pdf (57,00KB)

Zarządzenie nr 0050/10/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/12/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050/13/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.13.2018.pdf (69,02KB)

Zarządzenie nr 0050/14/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
PDFZarządzenie nr 0050.14.2018.pdf (66,18KB)

Zarządzenie Nr 0050/15/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 0050/16/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.16.2018.pdf (564,08KB)

Zarządzenie nr 0050/18/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.
PDFZarządzenie nr 0050.18.2018.pdf (69,13KB)

Zarządzenie nr 0050/19/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/105/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie z krytej pływalni przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanej przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
PDFZarządzenie nr 0050.19.2018.pdf (55,16KB)

Zarządzenie nr 0050/20/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wysokości stawek opłat za najem pokoi hotelowych przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie w obiekcie zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
PDFZarządzenie nr 0050.20.2018.pdf (68,83KB)

Zarządzenie nr 0050/21/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wysokości stawek opłat za wynajem powierzchni wystawowej oraz reklamowej w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
PDFZarządzenie nr 0050.21.2018.pdf (74,02KB)

Zarządzenie nr 0050/22/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
PDFZarządzenie.0050.22.2018.2018-03-29.pdf (1,69MB)

Zarządzenie Nr 0050/23/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/24/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.24.2018.pdf (50,15KB)

Zarządzenie Nr 0050/25/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/26/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/27/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/28/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
PDFZarządzenie nr 0050.28.2018.pdf (108,12KB)

Zarządzenie Nr 0050/29/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.29.2018.pdf (64,69KB)

Zarządzenie Nr 0050/30/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/32/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/33/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/35/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
PDFZarządzenie nr 0050.35.2018.pdf (55,74KB)

Zarządzenie Nr 0050/37/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/39/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/40/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert dotyczących wykonania zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polska Cerekiew – w roku 2018”.

Zarządzenie Nr 0050/41/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/44/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/45/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDFZarządzenie nr 0050.45.2018.pdf (63,17KB)

Zarządzenie Nr 0050/46/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDFZarządzenie nr 0050.46.2018.pdf (61,53KB)

Zarządzenie nr 0050/47/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Polska Cerekiew w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Polska Cerekiew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
PDFZarządzenie nr 0050.47.2018.pdf (570,94KB)

Zarządzenie Nr 0050/48/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/49/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/50/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r

Zarządzenie nr 0050/51/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/52/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r

Zarządzenie Nr 0050/53/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/54/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/55/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.55.2018.pdf (100,18KB)
PDFZałącznik do zarządzenia nr 0050.55.2018.pdf (101,40KB)

Zarządzenie Nr 0050/56/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 sierpnia w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/57/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze 2018r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/58/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/59/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/60/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Polska Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
PDFZarządzenie nr 0050.60.2018.pdf (273,17KB)

Zarządzenie Nr 0050/61/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 września 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/62/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/63/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 września 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/64/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/21/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Polska Cerekiew za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
PDFZarządzenie nr 0050.64.2018.pdf (55,50KB)

Zarządzenie Nr 0050/65/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 września 2018 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Polska Cerekiew w zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku wyborach samorządowych.

Zarządzenie Nr 0050/66/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/31/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Polska Cerekiew.

Zarządzenie Nr 0050/67/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/68/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/69/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2018 roku w sprawie opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich, innych pomieszczeń, terenów rekreacyjnych, boisk będących własnością Gminy Polska Cerekiew na prowadzenie kampanii wyborczej w wyborach rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.PDFZarządzenie nr 0050.69.2018.pdf (66,87KB)

Zarządzenie Nr 0050/70/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 września 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/71/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 września 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/72/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/73/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.73.2018.pdf (63,46KB)
PDFZałącznik do zarządzenieanr 0050.73.2018.pdf (62,73KB)

Zarządzenie Nr 0050/74/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 października 2018 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Polska Cerekiew.

Zarządzenie Nr 0050/75/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 października 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/76/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 października 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/77/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 października 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/78/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 października 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/79/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 października 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/80/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 października 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050/81/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 października 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/82/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 października 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050/83/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 października 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/84/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  26 października 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050/85/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/86/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050/87/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050/88/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/89/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 listopada 2018 roku  w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050/90/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi oraz jednostek organizacyjnych gminy Polska Cerekiew

Zarządzenie Nr 0050/91/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/92/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050/93/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu  organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi. 
PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.93.2018.pdf (233,61KB)

Zarządzenie Nr 0050/96/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r

Zarządzenie Nr 0050/97/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 0050/98/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/99/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zatrudnienia kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.

Zarządzenie Nr 0050/100/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie terminu wypłaty wynagrodzenia.

Zarządzenie Nr 0050/101/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/102/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/104/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050/105/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/106/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/23/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego.

Zarządzenie Nr 0050/107/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.107.2018.pdf (178,63KB)

Zarządzenie Nr 0050/108/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/109/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Gminy Polska Cerekiew.