Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/1/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0151/2/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Polska Cerekiew uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 2009 r.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/3/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/3/2008 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PDFZARZĄDZENIE NR 0151-3-2009.pdf (53,67KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0151/4/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2006 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew oraz jednostkach organizacyjnych gminy, dla których księgowość prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.


 •  ZARZĄDZENIE NR 0151/5/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2009 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0151-5-2009.pdf (55,58KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/6/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2009 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0151-6-2009.pdf (58,68KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/7/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2009 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0151-7-2009.pdf (57,06KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/8/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przyznania stypendiów sporotwych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sporotwe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym PDFZARZĄDZENIE NR 0151-8-2009.pdf (57,11KB)

 •  ZARZĄDZENIE NR 0151/9/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2009-2011 PDFZARZĄDZENIE NR 0151-9-2009.pdf (56,50KB)

           PDFZałącznik nr 1.pdf (489,48KB)


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/10/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/11/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2009 rok.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/12/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/13/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0151-13-2009.pdf (69,13KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0151/14/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2006 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwowani dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew oraz jednostkach organizacyjnych gminy, dla których księgowość prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/15/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.


 •  ZARZĄDZENIE NR 0151/16/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Polska Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości PDFZARZĄDZENIE NR 0151-16-2009.pdf (53,46KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/17/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/18/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2009 rok.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/19/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/20/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.


 •  ZARZĄDZENIE NR 0151/21/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Polska Cerekiew za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym PDFZARZĄDZENIE NR 0151-21-2009.pdf (53,14KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/22/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego w gminie Polska Cerekiew za obsługę informatyczną wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/23/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w gminie Polska Cerekiew w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/24/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/25/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/26/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/27/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Polska Cerekiew w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/28/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/21/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Polska Cerekiew za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym PDFZARZĄDZENIE NR 0151-28-2009.pdf (112,75KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/29/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2009 r. 

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/30/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 r. 

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/31/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2009 r. 

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/32/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 r. 

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/33/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2009 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/34/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0151/35/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostki budżetowej oraz zakładu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego.


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151/36/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Polska Cerekiew.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/37/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/38/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2009 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/39/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/40/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi PDFZARZĄDZENIE NR 0151-40-2009.pdf (23,95KB)
 • ZARZĄDZENIE Nr 0151/41/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w kładzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/42/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym PDFZARZĄDZENIE NR 0151-42-2009.pdf (72,21KB)


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/44/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2009 rok.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/45/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/46/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/47/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 .


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/48/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/52/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 .


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/53/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 .


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/54/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie: przygotowania głównego stanowiska kierowania w razie wewnętrznego  lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. PDFZARZĄDZENIE NR 0151-54-2009 GSK.pdf (33,20KB) 

          PDFZałącznik nr 1.pdf (21,98KB)


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/55/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Polska cerekiew za pierwsze półrocze 2009 roku.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/56/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 września 2009 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym PDFZARZĄDZENIE NR 0151-56-2009.pdf (24,68KB)


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/57/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 września 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/58/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 września 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 .


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/59/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2009 roku w sprawie opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0151-59-2009.pdf (57,33KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/60/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/51/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego PDFZARZĄDZENIE NR 0151-60-2009.pdf (48,94KB)

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/61/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 .


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/62/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 października 2009 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0151-62-2009.pdf (26,23KB)


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/64/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 października 2009 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009 .


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/65/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 października 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 .


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/66/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 października 2009 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009 .


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/67/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 października 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 .


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/68/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 października 2009 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009 .


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/69/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 października 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 .


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/70/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/71/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych PDFZARZĄDZENIE NR 0151-71-2009.pdf (23,94KB)


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/72/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe PDFZARZĄDZENIE NR 0151-72-2009.pdf (27,09KB)


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/73/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 .


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/74/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/75/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151/76/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/77/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/78/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na Gminnym Składowisku Stałych Odpadów Komunalnych w Ciężkowicach.


 • ZARZĄDZENIE NR 0151/80/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy PDFZARZĄDZENIE NR 0151-80-2009.pdf (25,04KB)

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2009-05-26