Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/1/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie planu finansowego na 2010 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/2/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym PDFZARZĄDZENIE NR 0151-2-2010.pdf (26,80KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/3/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego przy ul. Zamkowej 27 w Polskiej Cerekwi
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/4/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiewz dnia 09 lutego 2010 rokuw sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2010 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0151-4-2010.pdf (19,29KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/ 5/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 09 lutego 2010 rokuw sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2010 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0151-5-2010.pdf (18,80KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/6/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 09 lutego 2010 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2010 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0151-6-2010.pdf (18,28KB) 
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/7/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/8/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2010 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/9/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/10/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 roku
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/11/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/12/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2010r. uchylające zarządzenie nr 66/2007 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2007tr. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0151-12-2010.pdf (19,64KB)
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/13/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2010 rok
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/14/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/15/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2010 rok
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/16/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2010 roku w spawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/17/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/18/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania PDFZARZĄDZENIE NR 0151-18-2010.pdf (21,60KB)
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/19/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Polska Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości PDFZARZĄDZENIE NR 0151-19-2010.pdf (25,35KB)
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/20/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/21/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/22/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 05 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego w gminie Polska Cerekiew za obsługę informatyczną wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku PDFZARZĄDZENIE NR 0151-22-2010.pdf (23,74KB)
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/23/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11maja 2010 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/24/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2010 rok
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/25/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/26/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w gminie Polska Cerekiew w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku PDFZARZĄDZENIE NR 0151-26-2010.pdf (24,35KB)
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/27/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie powołania Lidera Gminnego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/28/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 czerwca w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Polska Cerekiew do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/29/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 czerwca 2010 r.w sprawie dokonania zmian z planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/31/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rozdysponowania ksiązki pt: „Polska Cerekiew dzieje parafii i życia religijnego” PDFZARZĄDZENIE NR 0151-31-2010.pdf (23,61KB)
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/32/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 czerwca 2010 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2010 rok
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/33/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 czerwca 2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2010 rok
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/34/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/35/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2010 rok
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/36/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/37/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie umorzenia zaległości lokatorom mieszkań komunalnych w Polskiej Cerekwi
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/38/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/39/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZARZĄDZENIE NR 0151-39-2010.pdf (25,04KB)
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0151/40/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/41/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew a dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/42/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 lipca 2010 r.w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/43/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 lipca 2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/44/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/45/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 lipca 2010 r. w spawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/46/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/47/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżety gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/48/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0151/49/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010.
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/50/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew oraz informacji o przebiegu wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/51/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/52/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/53/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/54/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Polska Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/55/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/58/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy Narok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/60/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 października 2010 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Polska Cerekiew
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/62/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 października 2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego w gminie Polska Cerekiew za obsługę informatyczną wyborów samorządowych zarządzonych na tydzień 21 listopada 2010 roku
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/63/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 października 2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/64/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 października 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/66/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 października 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie budżetu gminy na 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/67/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 października 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/68/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/70/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/71/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2011
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/72/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2015
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/73/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie dokonania budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/74/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/75/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/76/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/77/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/78/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE Nr 0151/79/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

 • ZARZĄDZENIE nr 0151/80/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/81/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/82/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/83/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/84/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/85/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/86/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/87/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołanie pełnomocnika Wójta Gminy Polska Cerekiew do spraw promocji Gminy Polska Cerekiew oraz współpracy ze środkami masowego przekazu
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/88/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie dzierżawy gruntów rolnych i stawek czynszu dzierżawnego
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/89/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za wykonane odbitki na kserokopiarce
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/90/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010
 • ZARZĄDZENIE nr 0151/91/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz związanej z tym Regulaminem tabeli przydziału obuwia i odzieży ochronnej i roboczej a także środków do utrzymania higieny osobistej dla pracowników Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2010-01-19