Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2011 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 0151/1/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych PDFZARZĄDZENIE NR 0151-1-2011.pdf (72,95KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/2/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie powołania składu oraz określenie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone ofert na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych PDFZARZĄDZENIE NR 0151-2-2011.pdf (45,97KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/3/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2011 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/4/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Polska CerekiewPDFZARZĄDZENIE NR 0151-4-2011.pdf (27,86KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/5/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego przy ulicy Ligonia 2 w Polskiej Cerekwi w trybie przetargowym PDFZARZĄDZENIE NR 0151-5-2011.pdf (28,93KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/6/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2011 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0151-6-2011.pdf (27,06KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/7/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2011 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0151-7-2011.pdf (26,57KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/8/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2011 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0151-8-2011.pdf (27,48KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/9/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia dla niej regulaminu działania PDFZARZĄDZENIE NR 0151-9-2011.pdf (39,27KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/10/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.PDFZARZĄDZENIE NR 0050-10-2011.pdf (23,53KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/11/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2011 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/12/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu na 2011 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/13/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0050-13-2011.pdf (27,73KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi , które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny.PDFZARZĄDZENIE NR 0050-14-2011.pdf (24,96KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/15/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym PDFZARZĄDZENIE NR 0050-15-2011.pdf (27,40KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/16/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/17/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/18/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/19/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/20/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/21/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2011 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/22/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/23/2011  Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/24/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/25/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wysokości stawek za najem pomieszczeń w budynku stanowiącym własność gminy Polska Cerekiew znajdującym się w Polskiej Cerekwi przy ulicy Kozielskiej 3
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/26/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/27/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2011.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/28/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/29/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym PDFZARZĄDZENIE NR 0151-29-2011.pdf (34,95KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/30/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym PDFZARZĄDZENIE NR 0151-30-2011.pdf (33,75KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/31/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Polska Cerekiew.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/32/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/33/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0050-33-2011.pdf (29,17KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/35/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2011 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/36/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/38/2011 2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie wygaśnięcia Uchwały Nr LVII/108/2002 r. Zarządu Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wodociągu gminnego po zakończonej inwentaryzacji sieci wodociągowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/39/2011 2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2011 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/40/2011 2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/41/2011 2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/42/2011 2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZARZĄDZENIE NR 0050-42-2011.pdf (25,13KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/43/2011 2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2011 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/44/2011 2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/45/2011 2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Polska Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości PDFZARZĄDZENIE NR 0050-45-2011.pdf (24,41KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/46/2011 2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/47/2011 2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/48/2011 2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Polska Cerekiew obwodowych komisji wyborczych do celów głosowania korespondencyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/49/2011 2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze 2011r. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/50/2011 2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/51/2011 2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 września 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/52/2011 2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/53/2011 2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/3/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/54/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0050-54-2011.pdf (24,32KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/55/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 września 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/56/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2011 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2011 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/57/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/58/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przejęcia w zarząd nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/59/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/54/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0050-59-2011.pdf (16,61KB)
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/60/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 października 2011 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/61/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 października 2011 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2011 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/62/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 października 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/63/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 października 2011 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/64/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 października 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/65/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 października w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej i rocznej.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/66/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/67/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 04 listopada 2011 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/68/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia14 listopada 2011 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2011 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/69/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia14 listopada 2011 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/70/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/71/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2016
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/72/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/73/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/31/2011 Wójta Gminy Polska cerekiew z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Polska Cerekiew
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/74/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie dokonania zmian budżedu gminy na 2011 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/75/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie dokonania zmian budżedu gminy na 2011 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/76/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/78/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów na Gminnym Składowisku Stałuch Odpadów Komunalnych w Ciężkowicach.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/79/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie terminu wypłaty wynagrodzenia.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/80/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie dokonania zmian w palnie finansowym budżetu gminy na rok 2011.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/81/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/82/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/83/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian budżedu gminy na 2011 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/84/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian budżedu gminy na 2011 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/85/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/86/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian budżedu gminy na 2011 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/87/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2011.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/88/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/89/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian budżedu gminy na 2012 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/90/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE Nr 0050-90-2011.pdf (37,56KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/91/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/92/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczenia celów w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/93/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji zarządzania  ryzykiem w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/94/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012-2014 PDFZARZĄDZENIE NR 0050-94-2011.pdf (49,14KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/95/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia31 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/97/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzania w życie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w urzędzie Gminy Polska Cerekiew.
   
 • ZARZĄDZANIE NR 0050/96/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2011 roky w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2011-01-24