Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 0050/2/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/3/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych PDFZARZĄDZENIE NR 0151-3-2012.pdf (71,43KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0151/4/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych PDFZARZĄDZENIE NR 0151-4-2012.pdf (45,65KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/5/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2012 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-5-2012.pdf (33,32KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/6/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2012 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-6-2012.pdf (32,33KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/7/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2012 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-7-2012.pdf (32,82KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/8/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/10/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0050-10-2012.pdf (33,94KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/11/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/12/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/13/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/15/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym PDFZARZĄDZENIE NR 0050-15-2012.pdf (34,07KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/16/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/17/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi PDFZARZĄDZENIE NR 0050-17-2012.pdf (28,61KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/18/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/19/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/20/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/21/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa PDFZARZĄDZENIE NR 0050-21-2012.pdf (32,95KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/22/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/23/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/24/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/25/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/26/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych, oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0050-26-2012.pdf (28,04KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/27/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/28/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/29/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/30/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 r.
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/31/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/32/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/33/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/34/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/35/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Gimnazjalno - Szkolno- Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi PDFZARZĄDZENIE NR 0050-35-2012.pdf (27,40KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/36/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego we Wroninie PDFZARZĄDZENIE NR 0050-36-2012.pdf (27,35KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/38/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/39/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/40/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/41/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów na Gminnym Składowisku Stałych Odpadów Komunalnych w Ciężkowicach
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/42/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/26/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych , oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0050-42-2012.pdf (28,13KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/43/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi PDFZARZĄDZENIE NR 0050-43-2012.pdf (23,06KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/44/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wroninie PDFZARZĄDZENIE NR 0050-44-2012.pdf (22,88KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/45/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/46/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/47/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/48/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/92/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/49/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/92/2010 Wójta Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/50/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/51/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/52/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/53/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/31/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Polska Cerekiew
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/54/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/55/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze 2012 r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/56/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wroninie podczas jego nieobecności PDFZARZĄDZENIE NR 0050-56-2012.pdf (24,47KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/57/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/58/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/59/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników PDFZARZĄDZENIE NR 0050-59-2012.pdf (25,20KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/60/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/61/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym gminy na rok 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/62/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/63/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 września 2012 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/64/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 września 2012 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2012 rok
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/65/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 września 2012  roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2006 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/66/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 października 2012 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0050-66-2012.pdf (26,78KB)
  ​​​​​​​
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/67/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 października 2012 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/68/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 października 2012 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/70/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 października 2012 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/71/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 października 2012 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/72/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/73/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/74/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/75/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2012 rok
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/76/2012​​​​​​​ Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2006 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew oraz jednostkach organizacyjnych gminy, dla których księgowość prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/77/2012​​​​​​​ Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2006 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/78/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/79/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZARZĄDZENIE NR 0050-79-2012.pdf (25,04KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/80/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZARZĄDZENIE NR 0050-80-2012.pdf (24,99KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/82/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych PDFZARZĄDZENIE NR 0050-82-2012.pdf (23,86KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/83/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/84/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/87/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/88/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/89/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/93/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/94/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/95/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2012.

 • ZARZĄDZENIE NR 0050/96/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/97/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/98/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2012 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/99/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów na Gminnym Składowisku Stałych odpadów Komunalnych w Ciężkowicach PDFZARZĄDZENIE NR 0050-99-2012.pdf (40,37KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/101/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu służby przygotowawczej pracowników Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi PDFZARZĄDZENIE NR 0050-101-2012.pdf (114,54KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2012-02-06