Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 0050/1/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0050-1-2013.pdf (33,90KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/4/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie planu finansowego na 2013 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/5/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2013 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/6/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie dokonania zmian planu finansowego budżetu gminy na 2013 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/7/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych PDFZARZĄDZENIE NR 0050-7-2013.pdf (77,44KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/8/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych PDFZARZĄDZENIE NR 0050-8-2013.pdf (51,71KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/9/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2013 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-9-2013.pdf (33,35KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/10/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2013 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-10-2013.pdf (32,40KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/11/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2013 r. PDFZARZĄDZENIE NR 0050-11-2013.pdf (32,83KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/12/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/13/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy na 2013 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew PDFZARZĄDZENIE NR 0050-14-2013.pdf (34,41KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/15/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/16/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym PDFZARZĄDZENIE NR 0050-16-2013.pdf (34,21KB)
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/18/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie opracowania „Planu Przygotowań Podmiotów Leczniczych Urzędu Gminy Polska Cerekiew na Potrzeby Obronne Państwa” PDFZARZĄDZENIE NR 0050-18-2013.pdf (27,09KB)
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/19/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/103/2012 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia zasad przyznawania, określenia okresów używalności sortów mundurowych dla Strażników Gminnych Urzędu Gminy Polska Cerekiew oraz ustalenia zasad pokrywania przez Urząd Gminy kosztów czyszczenia o konserwacji umundurowania strażników Gminnych.
   
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/20/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  13 marca  2013 roku w sprawie  wysokości stawek za najem pomieszczeń w budynku szkolnym stanowiącym własność gminy Polska Cerekiew znajdującym się w Polskiej Cerekwi przy ul. Konarskiego 4.
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/21/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/22/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/23/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/24/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/25/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  22 kwietnia  2013 roku w sprawie  dokonania zmian budżetu gminy na 2013 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/26/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/27/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie  dokonania zmian budżetu gminy na 2013 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/28/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/29/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  7 maja 2013 roku w sprawie  opracowania i wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Polska Cerekiew do stosowania.
   
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/30/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/31/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2006 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości.

 • ZARZĄDZENIE NR 0050/42/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/44/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.25.2011 z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie wysokości stawek za najem pomieszczeń w budynku stanowiącym własność gminy Polska Cerekiew znajdującym się w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3 PDFZARZĄDZENIE NR 0050-44-2013.pdf (67,14KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/45/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/46/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  28 czerwca 2013 roku w sprawie   dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/47/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/48/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/49/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  17 lipca 2013 roku w sprawie   dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2013 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/50/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/51/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  24 lipca 2013 roku w sprawie   dokonania zmian budżetu gminy na 2013 r.
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/52/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
   
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/53/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie   dokonania zmian budżetu gminy na 2013 rok.
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/54/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/55/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 sierpnia 2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym PDFZARZĄDZENIE NR 0050-55-2013.pdf (31,67KB) PDFZałącznik do zarządzenia 55-2013 - wykaz do najmu.pdf (29,12KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/56/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  29 sierpnia 2013 roku w sprawie  informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/57/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/59/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników PDFZARZĄDZENIE NR 0050-59-2013.pdf (25,33KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/60/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 września 2013 roku w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Polska Cerekiew.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/61/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 września 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/62/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2013 roku w sprawie  dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2013 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR  0050/63/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/64/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2013 roku w sprawie cen za korzystanie z Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie , zarządzanej przez Gminę Polska Cerekiew PDFZarządzenie Nr 0050-64-2013.pdf (39,26KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/65/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 października 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/66/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 października 2013 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Polska Cerekiew.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/67/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 października 2013 roku w sprawie stawek czynszu za najem pomieszczeń obiektu zlokalizowanego przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie PDFZarządzenie Nr 0050-67-2013.pdf (73,27KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/68/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 października 2013 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2013 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/69/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 października 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/70/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/64/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2013 r. w sprawie cen za korzystanie z Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanej przez Gminę Polska Cerekiew.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/71/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/72/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Gminy na 2014 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/73/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/74/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050/75/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.

 • ZARZĄDZENIE NR 0050/76/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych PDFZARZĄDZENIE NR 0050-76-2013.pdf (26,02KB)
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/77/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/78/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050/72/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 listopada 2013 roku.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/79/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2013r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/80/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/81/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2013
   
 • ZARZĄDZENIE NR 0050/82/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawiezmiany zarządzenie nr 0051/91/2010 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz związanej z tym regulaminem tabeli przydziału obuwia i odzieży ochronnej i roboczej a także środków do utrzymania higieny osobistej dla pracowników Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi

   

 

  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2013-03-04