Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka przestrzenna

UCHWAŁA NR VI/58/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Zakrzów PDFpobierz.pdf (144,94KB)

UCHWAŁA NR VI/59/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew-Ciężkowice PDFpobierz.pdf (363,33KB)

UCHWAŁA NR XXVI/220/2006 w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice wieś Polska Cerekiew ul. Ciepłodolska - tereny produkcyjno-składowe PDFpobierz.pdf (101,82KB)__JPEGZałącznik nr 1.jpeg (328,03KB)

UCHWAŁA NR XXVI/219/2006 w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice - wieś Polska Cerekiew ul. Raciborska - tereny usługowe PDFpobierz.pdf (119,56KB)__JPEGZałącznik nr 1.jpeg (324,38KB)

UCHWAŁA NR VIII/46/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice, ul. Fabryczna - Dworcowa - Ciepłodolska - Rejon Cukrowni PDFpobierz.pdf (150,33KB)__JPEGZałącznik nr 1.jpeg (52,23KB)__JPEGRysunek planu.jpeg (230,85KB)

UCHWAŁA Nr XIX/134/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew PDFpobierz.pdf (162,62KB)__PDFZałącznik nr 1.pdf (1,50MB)__JPEGZałącznik nr 2.jpeg (788,24KB)

UCHWAŁA Nr XXXII/209/2010 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 22 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych PDFUchwała nr XXXII-209-2010.pdf (94,49KB) JPEGZalacznik_1.jpeg (224,42KB) JPEGZalacznik_2.jpeg (196,45KB) JPEGZalacznik_3.jpeg (105,93KB) PDFZalacznik4.pdf (53,86KB)

UCHWAŁA Nr X/58/2011 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi Zakrzów PDFUchwała-X-58-2011.pdf (659,47KB) JPEGZalacznik_1.jpeg (287,74KB)

Uchwała nr XVIII/105/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice i Polska Cerekiew na terenie gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XVIII.105.2020.2020-06-30.pdf (6,58MB)

Uchwała nr XIX/110/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Ciężkowice.
PDFUchwała.XIX.110.2020.2020-09-24.pdf (6,91MB)

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Polska Cerekiew i Ciężkowice.
PDFPP.6722.3.2022 - obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (242,87KB)

Uchwała Nr XLVI/263/2023 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 października 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Polska Cerekiew i Ciężkowice.
PDFUchwała.XLVI.263.2023.2023-10-26.pdf (11,39MB)
DOCPrognoza oddziaływania na środowisko.doc (1,82MB)
PDFZałączniki graficzne.pdf (7,83MB)
DOCPODSUMOWANIE plan Polska Cerekiew i Ciężkowice.doc (87,50KB)

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Pytlik
Data wytworzenia: 12.01.2004