Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Programy

- PROGRAMY - PLANY - REALIZACJA -

 

1. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY POLSKA CEREKIEW

2. OCHRONA ŚRODOWISKA

3. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY POLSKA CEREKIEW NA LATA 2017 - 2020

4. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

5. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY POLSKA CEREKIEW NA LATA 2021 – 2025

6. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021 -2023

7. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE POLSKA CEREKIEW NA LATA 2021 -2025

8. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY POLSKA CEREKIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYM ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2022 ROKU

9. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

10. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022 -2025

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 31.07.2009