Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Programy

- PROGRAMY - PLANY - REALIZACJA -

 

1. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY POLSKA CEREKIEW

2. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

3. OCHRONA ŚRODOWISKA

4. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POLSKIEJ CEREKWI NA LATA 2016 - 2020

5. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY POLSKA CEREKIEW NA LATA 2017 - 2020

6. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY POLSKA CEREKIEW NA LATA 2013-2017

7. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

8. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY POLSKA CEREKIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI ORGANIZACJAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

9. GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE POLSKA CEREKIEW

10. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 31.07.2009