Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2018

urna_wybory.jpeg


PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (707,36KB)
PDF1520930944_Uchwala_w_sprawie_urzednikow_wyborczych.pdf (382,55KB)

UCHWAŁA Nr XXXII/179/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
PDFXXXII.179.2018.2018.03.22.pdf (178,22KB)

UCHWAŁA Nr XXXII/180/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
PDFXXXII.180.2018.2018.03.22.pdf (174,67KB)

PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezy.pdf (303,42KB)

Zarządzenie Nr 0050/60/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Polska Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
PDFZarządzenie nr 0050.60.2018.pdf (273,17KB)

Zarządzenie Nr 0050/65/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 września 2018 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Polska Cerekiew w zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku wyborach samorządowych.
PDFZarządzenie nr 0050.65.2018.pdf (748,49KB)

Zarządzenie Nr 0050/69/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2018 roku w sprawie opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich, innych pomieszczeń, terenów rekreacyjnych, boisk będących własnością Gminy Polska Cerekiew na prowadzenie kampanii wyborczej w wyborach rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
PDFZarządzenie nr 0050.69.2018.pdf (66,87KB)

PDFObwieszczenie o granicach okręgu.pdf (79,93KB)
PDFObwieszczenie o siedzibach okw.pdf (79,44KB)

PDFWyniki Wyborów do Rady Gminy.pdf (98,34KB)
PDFWyniki Wyborów Wójta Gminy.pdf (96,02KB)
 


GMINNA KOMISJA WYBORCZA W POLSKIEJ CEREKWI

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej PDFInformacja - dyżury GKW.pdf (56,03KB)

PDFINFORMACJA O SKŁADZIE I SIEDZIBIE.pdf (61,07KB)
PDFOBWIESZCZENIE o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń.pdf (68,96KB)

PDFZmiany w składzie TKW Polska Cerekiew.pdf (240,47KB)

 

 


OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych 
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie powołania OKW.pdf (1,87MB)

Zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych - Informacja o dyżurach PDFInformacja o dyżurach.pdf (63,30KB)
PDFUchwała.pdf (94,53KB)
PDFZałącznik Nr 1.pdf (256,31KB)
PDFZałącznik Nr 2.pdf (117,97KB)

Informacja Komisarza Wyborczego w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń na kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
PDFInformacja Komisarza Wyborczego.pdf (308,65KB)