Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew
tel/fax. 077 487 52 23
e-mail:
Kierownik: Adrian Kasper

Godziny urzędowania:

Poniedziałki 7.30 - 16.00
Wtorki 7.30 - 15.30
Środy 7.30 - 15.30
Czwartki 7.30 - 15.30
Piątki 7.30 - 15.00

 

 

UTWORZENIE ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH, STATUT

Uchwała nr XII/95/2004 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi PDFUCHWAŁA Nr XII-95-2004.pdf

Uchwała nr XIV/119/2004 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały NR XIV/119/2004 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi PDFUCHWAŁA Nr XIV-119-2004.pdf

Uchwała nr VIII/47/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr XII/95/2004 z dnia 09.02.2004 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekw PDFUCHWAŁA Nr VIII-47-2007.pdf

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr XII/95/2004 z dnia 09.02.2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.
PDFUchwała.XXXIII.189.2018.2018-05-24.pdf

Statut Zakładu Usług Komunalnych PDFStatut ZUK.pdf

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwała nr XXIII/199/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Polska Cerekiew PDFUCHWAŁA Nr XXIII-199-2002.pdf

Wniosek o przydział/zamianę mieszkania PDFWniosek o mieszkanie.pdf

UCHWAŁA Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 PDFUchwała nr XVIII-104-2012.pdf

UCHWAŁA Nr XX/114/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 PDFUchwała nr XX-114-2012.pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050/60/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe PDFZARZĄDZENIE NR 0050-60-2014.pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050/118/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.118.2017.pdf

Zarządzenie Nr 0050/24/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.24.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050/28/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Polska Cerekiew w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.
PDFZarządzenie nr 0050.28.2020.pdf

 

GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA

UCHWAŁA Nr XVII/79/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia taryfy określającej cenę 1 m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego przedłużenia taryfy określającej cenę 1 m3 ścieków sanitarnych odprowadzonych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi PDFUCHWAŁA.XVII-79-2016.2016.19.05.pdf

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Polska Cerekiew w okresie od 7 czerwca 2018 r. do 6 czerwca 2021 r. PDFOgłoszenie - woda i ścieki.pdf

 

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych za 2018 rok.

 

Sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych za 2019 rok.

Sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych za 2020 rok.

 

Kierownik Zakładu przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki od 9:00 do 16:30.
 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adrian Kasper
Data wytworzenia: 31.07.2009