Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew
tel/fax. 077 487 52 23
e-mail:
Kierownik: Adrian Kasper

Godziny urzędowania:

Poniedziałki 7.30 - 16.00
Wtorki 7.30 - 15.30
Środy 7.30 - 15.30
Czwartki 7.30 - 15.30
Piątki 7.30 - 15.00

 

BIP ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH - KLIKNIJ

UTWORZENIE ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH, STATUT

Uchwała nr XII/95/2004 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi PDFUCHWAŁA Nr XII-95-2004.pdf (57,33KB)

Uchwała nr XIV/119/2004 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały NR XIV/119/2004 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi PDFUCHWAŁA Nr XIV-119-2004.pdf (23,26KB)

Uchwała nr VIII/47/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr XII/95/2004 z dnia 09.02.2004 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekw PDFUCHWAŁA Nr VIII-47-2007.pdf (30,68KB)

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr XII/95/2004 z dnia 09.02.2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.
PDFUchwała.XXXIII.189.2018.2018-05-24.pdf (108,36KB)

Statut Zakładu Usług Komunalnych PDFStatut ZUK.pdf (86,38KB)

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwała nr XXIII/199/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Polska Cerekiew PDFUCHWAŁA Nr XXIII-199-2002.pdf (49,35KB)

Wniosek o przydział/zamianę mieszkania PDFWniosek o mieszkanie.pdf (36,51KB)

UCHWAŁA Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 PDFUchwała nr XVIII-104-2012.pdf (204,25KB)

UCHWAŁA Nr XX/114/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 PDFUchwała nr XX-114-2012.pdf (100,04KB)

ZARZĄDZENIE NR 0050/60/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe PDFZARZĄDZENIE NR 0050-60-2014.pdf (435,14KB)

ZARZĄDZENIE NR 0050/118/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.118.2017.pdf (282,67KB)

Zarządzenie Nr 0050/24/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.24.2020.pdf (127,81KB)

Zarządzenie Nr 0050/28/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Polska Cerekiew w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.
PDFZarządzenie nr 0050.28.2020.pdf (476,74KB)

 

GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA

UCHWAŁA Nr XVII/79/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia taryfy określającej cenę 1 m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego przedłużenia taryfy określającej cenę 1 m3 ścieków sanitarnych odprowadzonych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi PDFUCHWAŁA.XVII-79-2016.2016.19.05.pdf (173,64KB)

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Polska Cerekiew w okresie od 7 czerwca 2018 r. do 6 czerwca 2021 r. PDFOgłoszenie - woda i ścieki.pdf (92,35KB)

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Polska Cerekiew w okresie od 7 czerwca 2021 r. do 6 czerwca 2024 r. 
PDFDecyzja i taryfa GL.RZT.70.87.2021.pdf (395,84KB)
PDFsprostowanie do decyzji GL.RZT.70.87.2021.pdf (152,64KB)

 

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych za 2018 rok.

 

Sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych za 2019 rok.

Sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych za 2020 rok.

 

Kierownik Zakładu przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki od 9:00 do 16:30.