Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje, archiwa

R E J E S T R Y

Rejestry prowadzone w Urzędzie Gminy i zasady udostępniania danych w nich zawartych

I. rejestr skarg i wniosków
II. rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
III. rejestr zarządzeń Wójta Gminy
IV. rejestr uchwał Rady Gminy
V. rejestr interpelacji i wniosków radnych
VI. rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy
VII. rejestr wyborców
VIII. rejestr umów dzierżawnych mienia gminy
IX. rejestr umów dzierżawy gruntów zaliczanych do użytków rolnych 

Rejestry poz. I, III, IV, V i VI prowadzone są przez inspektora ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy w pok. nr 16

Rejestr ujęty pod pozycją II i VII prowadzony jest przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w pok. nr 14

Rejestr ujęty pod pozycją VIII i IX prowadzony jest przez inspektora ds. gospodarki ziemią w pok. nr 11

Udostępnianie rejestrów odbywa się w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych


E W I D E N C J E

Rodzaje ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy i zasady udostępniania danych w nich zawartych

I. ewidencja działaności gospodarczej
II. ewidencja wpływów specjalnych i wartościowych
III. ewidencja protokołów z sesji Rady Gminy
IV. ewidencja protokołów posiedzeń komisji Rady Gminy

Ewidencja ujęta pod poz. I prowadzona jest przez inspektora ds. działalności gospodarczej w pok. nr 13

Ewidencje z poz. II - IV prowadzone sa przez inspektora ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy w pok. nr 16

Udostępnianie ewidencji odbywa się w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych


A R C H I W A

W Urzędzie Gminy prowadzone jest archiwum zakładowe, w którym przechowywana jest dokumentacja archiwalna wytworzona po 1990 roku.
Udostępnianie materiałów archiwalnych odbywa się w dniach i godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2004-01-12