Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki 2015

PODATKI 2015

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi na sesji w dniu 4 grudnia 2014 roku podjęła następującą uchwałę:

 

Podatek od środków transportowych

Obowiązuje uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi informuje, że w 2015 r. stawka podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 0,95 zł za 1 litr oleju.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych będzie wynosić 81,70 zł.

Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch niżej wymienionych terminach.

  • od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
  • od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 - 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy , albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Opłata od posiadania psów

Obowiązuje uchwała Nr XI/68/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 06 grudnia 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego w wysokości 20,00 zł. od jednego psa rocznie posiadanego przez osoby fizyczne.
Obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik stał się właścicielem psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie tego obowiązku.
Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów powstał lub wygasł w ciągu roku kalendarzowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek jej zapłaty.
Opłatę od posiadania psów uiszcza się w kasie Urzędu Gminy, lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.

 

Zwolnienia podatkowe

Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2008r, w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – grunty budynki lub ich części oraz budowle służące do odbioru, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Uchwała Nr XXV/215/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr X/88/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych.
  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alicja Bigos
Data wytworzenia: 2014-12-09