Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2018 roku

UCHWAŁA Nr I/1/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.I.1.2018.2018-11-22.pdf (98,78KB)

UCHWAŁA Nr I/2/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.I.2.2018.2018-11-22.pdf (100,10KB)

UCHWAŁA Nr II/3/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.II.3.2018.2018-11-28.pdf (102,13KB)

UCHWAŁA Nr II/4/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
PDFUchwała.II.4.2018.2018-11-28..pdf (98,54KB)

UCHWAŁA Nr II/5/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
PDFUchwała.II.5.2018.2018-11-28..pdf (99,65KB)

UCHWAŁA Nr II/6/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie stałych komisji Rady Gminy Polska Cerekiew oraz ich składów osobowych.
PDFUchwała.II.6.2018.2018-11-28..pdf (104,61KB)

UCHWAŁA Nr III/7/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018.
PDFUchwała.III.7.2018.2018-11-29.pdf (386,69KB)

UCHWAŁA Nr III/8/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.III.8.2018.2018-11-29.pdf (5,43MB)

UCHWAŁA Nr III/9/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
PDFUchwała.III.9.2018.2018-11-29.pdf (110,15KB)

UCHWAŁA Nr III/10/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku„.
PDFUchwała.III.10.2018.2018-11-29.pdf (217,51KB)

UCHWAŁA Nr III/11/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.III.11.2018.2018-11-29.pdf (203,18KB)

UCHWAŁA Nr III/12/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.III.12.2018.2018-11-29.pdf (92,12KB)

UCHWAŁA Nr III/13/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi nr V/22/2011 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
PDFUchwała.III.13.2018.2018-11-29.pdf (215,57KB)

UCHWAŁA Nr III/14/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
PDFUchwała.III.14.2018.2018-11-29.pdf (206,69KB)

UCHWAŁA Nr III/15/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.III.15.2018.2018-11-29.pdf (92,45KB)

UCHWAŁA Nr III/16/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
PDFUchwała.III.16.2018.2018-11-29.pdf (298,31KB)

UCHWAŁA Nr III/17/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
PDFUchwała.III.17.2018.2018-11-29.pdf (182,04KB)

UCHWAŁA Nr IV/18/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019.
PDFUchwała.IV.18.2018.2018-12-21.pdf (1,39MB)

UCHWAŁA Nr IV/19/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.IV.19.2018.2018-12-21.pdf (5,55MB)

UCHWAŁA Nr IV/20/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018.
PDFUchwała.IV.20.2018.2018-12-21.pdf (68,73KB)

UCHWAŁA Nr IV/21/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.IV.21.2018.2018-12-21.pdf (5,49MB)