Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2006 roku

 • UCHWAŁA Nr I/1/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 listopada 2006 r. o wyborze Przewodniczącego Rady Gminy w Polskiej Cerekwi PDFUCHWAŁA Nr I-1-2006.pdf

 • UCHWAŁA Nr I/2/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 listopada 2006 r. o wyborze zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Polskiej Cerekwi PDFUCHWAŁA Nr I-2-2006.pdf

 • UCHWAŁA Nr I/3/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi PDFUCHWAŁA Nr I-3-2006.pdf

 • UCHWAŁA Nr I/4/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej PDFUCHWAŁA Nr I-4-2006.pdf

 • UCHWAŁA Nr I/5/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi oraz ich składów osobowych PDFUCHWAŁA Nr I-5-2006.pdf

 • UCHWAŁA Nr II/6/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok PDFUCHWAŁA Nr II-6-2006.pdf

 • UCHWAŁA Nr II/7/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2006 PDFUCHWAŁA Nr II-7-2006.pdf

 • UCHWAŁA Nr II/8/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości PDFUCHWAŁA Nr II-8-2006.pdf

 • UCHWAŁA Nr II/9/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, obowiązującego w roku kalendarzowym 2007 PDFUCHWAŁA Nr II-9-2006.pdf

 • UCHWAŁA Nr II/10/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego PDFUCHWAŁA Nr II-10-2006.pdf

 • UCHWAŁA Nr II/11/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina obowiązującego w roku kalendarzowym 2007 PDFUCHWAŁA Nr II-11-2006.pdf

 • UCHWAŁA Nr II/12/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku" PDFUCHWAŁA Nr II-12-2006.pdf

 • UCHWAŁA Nr II/13/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok PDFUCHWAŁA Nr II-13-2006.pdf

 • UCHWAŁA Nr II/14/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010 PDFUCHWAŁA Nr II-14-2006.pdf • Uchwała Nr III/17/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok PDFUCHWAŁA Nr III-17-2006.pdf

 • UCHWAŁA Nr III/18/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2006 PDFUCHWAŁA Nr III-18-2006.pdf

 • UCHWAŁA Nr III/19/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Polska Cerekiew PDFUCHWAŁA Nr III-19-2006.pdf

 • UCHWAŁA Nr III/20/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Polska Cerekiew PDFUCHWAŁA Nr III-20-2006.pdf

 • UCHWAŁA Nr III/22/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/240/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2006 r. podjętej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice PDFUCHWAŁA Nr III-22-2006.pdf

 • Uchwała Nr III/23/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok PDFUCHWAŁA Nr III-23-2006.pdf

 • UCHWAŁA NR III/24/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2007 rok PDFUCHWAŁA Nr III-24-2006.pdf


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucja Kuehnhardt
Data wytworzenia: 18.05.2009