Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2007 roku

 • UCHWAŁA NR IV/25/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr IV-25-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR IV/26/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wroninie PDFUchwała nr IV-26-2007.pdf

 •  UCHWAŁA NR IV/27/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Zakrzowie PDFUchwała nr IV-27-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR IV/28/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok PDFUchwała nr IV-28-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR IV/29/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2007 rok PDFUchwała nr IV-29-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR IV/30/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr III/23/2006 Rady Gminy  Polskiej Cerekwi  z dnia 28 grudnia 2006 r.  w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007 rok PDFUchwała nr IV-30-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR IV/31/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr IV-31-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR IV/32/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr IV-32-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR V/33/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1  m3 wody dla odbiorców wodociągu gminnego PDFUchwała nr V-33-2007.pdf

 •  UCHWAŁA NR V/34/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1  m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr V-34-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR VI/35/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Polska Cerekiew o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy w Polskiej Cerekwi oświadczenia lustracyjnego PDFUchwała nr VI-35-2007.pdf

 •  UCHWAŁA NR VI/36/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania  zmian  budżetu gminy na rok 2007 PDFUchwała nr VI-36-2007.pdf

PDFZałącznik nr 1.pdf


 • UCHWAŁA NR VII/37/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2006 rok PDFUchwała nr VII-37-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR VII/38/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok PDFUchwała Nr VII-38-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR VII/39/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania  zmian  budżetu gminy na rok 2007 PDFUchwała nr VII-39-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR VII/40/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew "Złoty Florian" PDFUchwała nr VII-40-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR VII/41/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie  utworzenia zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr VII-41-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR VII/42/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie  utworzenia zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wroninie PDFUchwała nr VII-42-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR VII/43/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Polska Cerekiew na lata 2007-2011 PDFUchwała Nr VII-43-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR VII/44/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" PDFUchwała Nr VII-44-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR VII/45/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Polska Cerekiew umowy z Ministrem Sportu o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Polskiej Cerekwi" PDFUchwała nr VII-45-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR VIII/46/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi POLSKA CEREKIEW - CIĘŻKOWICE ul. Fabryczna - Dworcowa - Ciepłodolska - REJON CUKROWNI PDFUchwała nr VIII-46-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR VIII/47/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr XII/95/2004 z dnia 09.02.2004 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr VIII-47-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR VIII/48/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1 m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego PDFUchwała nr VIII-48-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR VIII/49/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1 m3 ścieków sanitarnych odprowadzonych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr VIII-49-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR VIII/50/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok PDFUchwała Nr VIII-50-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR VIII/51/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007 PDFUchwała nr VIII-51-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR VIII/52/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr III/23/2006 Rady Gminy Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2006r sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007 rok PDFUchwała nr VIII-52-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR VIII/53/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. W sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadania publicznego nie określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania PDFUchwała nr VIII-53-2007.pdf • UCHWAŁA NR VIII/56/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników PDFUchwała nr VIII-56-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR IX/57/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Polska Cerekiew PDFUchwała nr IX-57-2007.pdf

          PDFZałącznik nr 1.pdf


 • UCHWAŁA NR IX/58/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie realizacji modernizacji oświetlenia dróg i ulic w gminie Polska Cerekiew PDFUchwała nr IX-58-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR X/59/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok PDFUchwała nr X-59-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR X/60/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2007 rok PDFUchwała nr X-60-2007.pdf

PDFZałącznik nr 1.pdf


 • UCHWAŁA NR X/61/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Polska Cerekiew na lata 2007-2011 PDFUchwała nr X-61-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR X/62/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie  zmiany uchwały nr  XXXI / 273 / 2006  Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela będącego dyrektorem oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga PDFUchwała nr X-62-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR X/63/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr X-63-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR X/64/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na kadencję 2008-2011 PDFUchwała nr X-64-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/65/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała nr XI-65-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/66/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości PDFUchwała nr XI-66-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/67/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/198/2005  z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych PDFUchwała nr XI-67-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/68/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów PDFUchwała nr XI-68-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/69/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Polska Cerekiew wykonywania zadań własnych Powiatu   Kędzierzyńsko - Kozielskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych PDFUchwała nr XI-69-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/70/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok PDFUchwała nr XI-70-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/71/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007 PDFUchwała nr XI-71-2007.pdf

PDFZałącznik nr 1.pdf


 • UCHWAŁA NR XI/72/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina, ustalenia regulaminu określającego  wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, obowiązującego w roku kalendarzowym 2008 PDFUchwała nr XI-72-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/73/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina obowiązującego w roku  kalendarzowym 2008 PDFUchwała nr XI-73-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/74/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego PDFUchwała nr XI-74-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/75/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX / 162 / 2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Polska Cerekiew PDFUchwała nr XI-75-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/76/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnemu w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr XI-76-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/77/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu we Wroninie PDFUchwała nr XI-77-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/78/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy w skład Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu PDFUchwała nr XI-78-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/79/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie powierzenia Radnemu Gminy reprezentowania Gminy Polska Cerekiew w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego w zastępstwie Wójta PDFUchwała nr XI-79-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/80/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  na  rok  2008 PDFUchwała nr XI-80-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/81/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku" PDFUchwała nr XI-81-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/82/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XI-82-2007.pdf

 •  UCHWAŁA NR XI/83/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Polska Cerekiew o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy w Polskiej Cerekwi oświadczenia lustracyjnego PDFUchwała nr XI-83-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XI/84/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Zarząd Województwa projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyłączenia ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i  Dzieckiem w Opolu Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczno - Położniczej PDFUchwała nr XI-84-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XII/85/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2008 PDFUchwała nr XII-85-2007.pdf

PDFZałącznik nr 1 - nr 2.pdf

PDFZałącznik nr 3.pdf

PDFZałącznik nr 3a.pdf

PDFZałącznik nr 4.pdf

PDFZałącznik nr 5.pdf

PDFZałącznik nr 6.pdf

PDFZałącznik nr 7.pdf

PDFZałącznik nr 8.pdf

PDFZałącznik nr 9.pdf

PDFZałącznik nr 10.pdf


 • UCHWAŁA NR XII/86/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania  zmian  budżetu gminy na rok 2007 PDFUchwała nr XII-86-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XII/87/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostek oświatowych nie będących nauczycielami zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolach PDFUchwała nr XII-87-2007.pdf

 • UCHWAŁA NR XII/88/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 PDFUchwała nr XII-88-2007.pdf


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucja Kuehnhardt
Data wytworzenia: 13.12.2006