Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050/2/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie zatrudnienia kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
PDFZarządzenie nr 0050.2.2019.pdf (184,51KB)

Zarządzenie nr 0050/3/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.3.2019.pdf (97,88KB)

Zarządzenie nr 0050/5/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.5.2019.pdf (498,59KB)

Zarządzenie nr 0050/6/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.6.2019.pdf (75,18KB)

Zarządzenie Nr 0050/7/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2019/2020.
PDFZarządzenie nr 0050.7.2019.pdf (79,50KB)

Zarządzenie Nr 0050/8/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2019 r.
PDFZarządzenie nr 0050.8.2019.pdf (182,03KB)

Zarządzenie Nr 0050/9/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2019 r.
PDFZarządzenie nr 0050.9.2019.pdf (185,67KB)

Zarządzenie Nr 0050/10/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2019 r.
PDFZarządzenie nr 0050.10.2019.pdf (183,03KB)

Zarządzenie Nr 0050/11/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 0050/13/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonego do najmu.
PDFZarządzenie nr 0050.13.2019.pdf (62,52KB)
PDFZałącznik do zarządzenia nr 0050.13.2019.pdf (62,93KB)

Zarządzenie nr 0050/14/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.14.2019.pdf (69,00KB)

Zarządzenie Nr 0050/15/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/48/2008 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/17/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lutego  2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 0050/19/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.
PDFZarządzenie nr 0050.19.2019.pdf (86,65KB)

Zarządzenie nr 0050/20/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.
PDFZarządzenie nr 0050.20.2019.pdf (85,43KB)

Zarządzenie nr 0050/21/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
PDFZarządzenie nr 0050.21.2019.pdf (66,18KB)

Zarządzenie Nr 0050/23/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za wynajem powierzchni wystawowej oraz reklamowej w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
PDFZarządzenie nr 0050.23.2019.pdf (196,24KB)

Zarządzenie Nr 0050/24/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/25/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 0050/26/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku bardzo silnych wiatrów, które miały miejsce w dniach 10 – 11 marca 2019 roku.
PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.26.2019.pdf (27,88KB)

Zarządzenie Nr 0050/27/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.27.2019.pdf (223,55KB)

Zarządzenie Nr 0050/28/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. drogownictwa.
PDFZarządzenie nr 0050.28.2019.pdf (178,06KB)

Zarządzenie Nr 0050/30/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
PDFZarządzenie.0050.30.2019.2019-03-28.pdf (4,83MB)

Zarządzenie Nr 0050/31/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/32/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/33/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050/34/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/35/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/36/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/37/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
PDFZarządzenie nr 0050.37.2019.pdf (83,70KB)

Zarządzenie Nr 0050/38/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050/39/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 0050/40/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku wyborach do Parlamentu Europejskiego.
PDFZarządzenie nr 0050.40.2019.pdf (67,94KB)

Zarządzenie Nr 0050/41/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Polska Cerekiew w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
PDFZarządzenie nr 0050.41.2019.pdf (67,58KB)

Zarządzenie Nr 0050/42/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Polska Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
PDFZarządzenie nr 0050.42.2019.pdf (40,93KB)

Zarządzenie Nr 0050/43/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.43.2019.pdf (137,28KB)

Zarządzenie Nr 0050/44/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.44.2019.pdf (137,30KB)

Zarządzenie Nr 0050/45/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.45.2019.pdf (137,41KB)

Zarządzenie Nr 0050/46/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/47/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.47.2019.pdf (1,03MB)

Zarządzenie Nr 0050/48/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.48.2019.pdf (1,04MB)

Zarządzenie Nr 0050/49/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.49.2019.pdf (1,07MB)

Zarządzenie Nr 0050/50/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.50.2019.pdf (1,03MB)

Zarządzenie Nr 0050/51/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.PDFzarządzenie nr 0050.51.2019 - ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego 413_14.pdf (982,03KB)

Zarządzenie Nr 0050/52/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Cerekwicki bon żłobkowy”.
PDFZarządzenie nr 0050.52.2019.pdf (158,04KB)

Zarządzenie Nr 0050/53/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia sposobu postępowania z informacjami o możliwości nabycia spadku przez Gminę Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.53.2019.pdf (197,42KB)

Zarządzenie Nr 0050/54/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050/55/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/56/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050/57/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/58/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania rozstrzygnięć administracyjnych.
PDFZarządzenie nr 0050.58.2019.pdf (556,44KB)

Zarządzenie Nr 0050/59/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050/60/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/61/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/41/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Polska Cerekiew w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
PDFZarządzenie nr 0050.61.2019.pdf (28,99KB)

Zarządzenie Nr 0050/62/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/63/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/64/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050/65/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/66/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050/67/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/68/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, najem, dzierżawę na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.68.2019.pdf (260,63KB)

Zarządzenie Nr 0050/69/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050/70/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/72/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia dla niej regulaminu działania.
PDFZarządzenie nr 0050.72.2019.pdf (910,39KB)

Zarządzenie Nr 0050/74/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFzarządzenie nr 0050.74.2019 - ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego 730_1.PC.pdf (984,66KB)

Zarządzenie Nr 0050/75/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFzarządzenie nr 0050.75.2019 - ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego 729_3.PC.pdf (990,74KB)

Zarządzenie Nr 0050/76/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 czerwca roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFzarządzenie nr 0050.76.2019 - ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego 729_2.PC.pdf (998,32KB)

Zarządzenie Nr 0050/77/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/78/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/81/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przekazania poniesionych nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie działki wokół Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie”.

Zarządzenie Nr 0050/82/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDFZarządzenie nr 0050.82.2019.pdf (185,06KB)

Zarządzenie Nr 0050/83/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/84/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/85/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjno - sportowe stanowiące zasób nieruchomości Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.85.2019.pdf (165,90KB)

Zarządzenie Nr 0050/86/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.86.2019.pdf (495,12KB)

Zarządzenie Nr 0050/87/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/88/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/89/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsca przechowywania dokumentów publicznych oraz wyznaczenia osób upoważnionych do dostępu tego pomieszczenia.
PDFZarządzenie nr 0050.89.2019.pdf (187,65KB)

Zarządzenie Nr 0050/90/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFzarządzenie nr 0050.90.2019 - ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego 413_10_Zakrzów.pdf (838,71KB)

Zarządzenie Nr 0050/91/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFzarządzenie nr 0050.91.2019 - ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego 413_11_Zakrzów.pdf (843,77KB)

Zarządzenie Nr 0050/92/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFzarządzenie nr 0050.92.2019 - ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego 413_12_Zakrzów.pdf (832,84KB)

Zarządzenie Nr 0050/93/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.PDFzarządzenie nr 0050.93.2019 - ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego 413_14_Zakrzów..pdf (983,26KB)

Zarządzenie Nr 0050/94/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym domu Senior + w Polskiej Cerekwi w roku 2019.
PDFZarządzenie nr 0050.94.2019.pdf (111,00KB)

Zarządzenie Nr 0050/95/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/96/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/97/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/98/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/99/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/100/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/101/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/102/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/103/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Polska Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
PDFZarządzenie nr 0050.103.2019.pdf (111,18KB)

Zarządzenie Nr 0050/104/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze 2018r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.
PDFZarządzenie nr 0050.104.2019.pdf (187,81KB)
PDFZarządzenie nr 0050.104.2019 - Załącznik nr 1.pdf (1,81MB)

Zarządzenie Nr 0050/105/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/106/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/107/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 0050/109/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 września 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/110/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 września 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/111/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFzarządzenie nr 0050.111.2019 - ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego 413_10_Zakrzów.pdf (990,49KB)

Zarządzenie Nr 0050/112/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFzarządzenie nr 0050.112.2019 - ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego 413_11_Zakrzów.pdf (994,07KB)

Zarządzenie Nr 0050/113/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFzarządzenie nr 0050.113.2019 - ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego 413_12_Zakrzów.pdf (1 012,10KB)

Zarządzenie Nr 0050/114/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.PDFzarządzenie nr 0050.114.2019 - ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego 413_14_Zakrzów.pdf (994,31KB)

Zarządzenie Nr 0050/115/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/106/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2016 roku w sprawie wysokości stawek opłat za najem pomieszczeń w obiekcie przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
PDFZarządzenie nr 0050.115.2019.pdf (87,37KB)

Zarządzenie Nr 0050/116/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 września 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/117/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 września 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/120/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 września 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/121/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 września 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 0050/122/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
PDFZarządzenie nr 0050.122.2019 - Załącznik nr 1.pdf (178,90KB)
PDFZarządzenie nr 0050.122.2019.pdf (185,28KB)

Zarządzenie Nr 0050/123/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.123.2019.pdf (1,76MB)

Zarządzenie Nr 0050/124/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r

Zarządzenie Nr 0050/125/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/126/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/127/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
PDFZarządzenie nr 0050.127.2019.pdf (185,28KB)
PDFZałącznik do zarządzenia nr 0050.127.2019.pdf (178,23KB)

Zarządzenie Nr 0050/128/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2019 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
PDFZarządzenie nr 0050.128.2019.pdf (32,99KB)

Zarządzenie Nr 0050/129/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Polska Cerekiew w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.
PDFZarządzenie nr 0050.129.2019.pdf (33,79KB)

Zarządzenie Nr 0050/130/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/131/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/132/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/133/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 października 2019 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Polska Cerekiew.

Zarządzenie Nr 0050/134/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFzarządzenie nr 0050.134.2019 - ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego 730_1.PC.pdf (940,42KB)

Zarządzenie Nr 0050/135/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFzarządzenie nr 0050.135.2019 - ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego 729_3.PC.pdf (960,82KB)

Zarządzenie Nr 0050/136/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFzarządzenie nr 0050.136.2019 - ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego 729_2.PC.pdf (972,16KB)

Zarządzenie Nr 0050/137/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/138/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/139/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/140/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/141/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/142/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/143/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej.

Zarządzenie Nr 0050/144/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/146/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFzarządzenie nr 0050.146.2019 - ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego 413_10_Zakrzów.pdf (1,03MB)

Zarządzenie Nr 0050/147/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFzarządzenie nr 0050.147.2019 - ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego 413_11.pdf (1,02MB)

Zarządzenie Nr 0050/148/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.PDFzarządzenie nr 0050.148.2019 - ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego 413_14.pdf (1 008,84KB)

Zarządzenie Nr 0050/149/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 października 2019 roku w sprawie przekazania poniesionych nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, wiaty rekreacyjnej, urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń siłowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym we Wroninie”.

Zarządzenie Nr 0050/150/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/151/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/152/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/153/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/154/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej, funduszy unijnych i promocji.
PDFZarządzenie nr 0050.154.2019.pdf (181,57KB)

Zarządzenie Nr 0050/155/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu budżetu Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050/156/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/157/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050/156/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/158/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/159/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/160/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.160.2019.pdf (201,76KB)

Zarządzenie Nr 0050/161/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.161.2019.pdf (475,11KB)

Zarządzenie Nr 0050/162/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDFZarządzenie nr 0050.162.2019.pdf (183,31KB)

Zarządzenie Nr 0050/163/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/164/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29  listopada 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/165/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/166/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/167/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/168/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019.r.

Zarządzenie Nr 0050/169/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/170/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku komunalnym przy ul. Rynek 6 w Polskiej Cerekwi, w Gminie Polska Cerekiew, zgodnie z ogłoszeniem o przetargu z dnia 25.11.2019r.

Zarządzenie Nr 0050/171/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie terminu wypłaty wynagrodzenia.
PDFZarządzenie nr 0050.171.2019.pdf (179,80KB)

Zarządzenie Nr 0050/172/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele wytwarzania słonecznej energii elektrycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiących zasób nieruchomości Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.172.2019.pdf (179,94KB)

Zarządzenie Nr 0050/173/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/174/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/175/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/176/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.176.2019.pdf (488,67KB)

Zarządzenie Nr 0050/177/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/178/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/179/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.179.2019.pdf (271,48KB)

Zarządzenie Nr 0050/180/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050/181/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050/182/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr 0050/183/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.183.2019.pdf (68,27KB)