Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2010 roku

 • UCHWAŁA Nr I/1/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2010 r. o wyborze Przewodniczącego Rady Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr I-1-2010.pdf (28,73KB)

 • UCHWAŁA Nr I/2/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2010 r. o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr I-2-2010.pdf (28,55KB)

 • UCHWAŁA Nr I/3/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr I-3-2010.pdf (30,12KB)


 • UCHWAŁA Nr I/5/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Polska Cerekiew oraz ich składów osobowych PDFUchwała nr I-5-2010.pdf (24,61KB)

 • UCHWAŁA Nr II/6/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr II-6-2010.pdf (32,96KB)

 • UCHWAŁA Nr II/7/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zezwolenia na obciążenie służebnością gruntową PDFUchwała nr II-7-2010.pdf (32,28KB)

 • UCHWAŁA Nr III/8/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie PDFUchwała nr III-8-2010.pdf (94,81KB)

 • UCHWAŁA Nr III/9/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIV/222/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała nr III-9-2010.pdf (32,44KB)

 • UCHWAŁA Nr III/10/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/131/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji, oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego podatku leśnego PDFUchwała nr III-10-2010.pdf (81,13KB)
 • UCHWAŁA Nr III/14/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/202/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu PDFUchwała nr III-14-2010.pdf (33,78KB)

 • UCHWAŁA Nr III/15/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/203/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2010 r. działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej PDFUchwała nr III-15-2010.pdf (34,76KB)

 • UCHWAŁA Nr III/16/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Polska Cerekiew i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną PDFUchwała nr III-16-2010.pdf (50,35KB)

 • UCHWAŁA Nr III/17/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 PDFUchwała nr III-17-2010.pdf (33,18KB)

 • UCHWAŁA Nr III/18/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: zaopiniowania przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup PDFUchwała nr III-18-2010.pdf (36,40KB)

Podmiot udostępniający:

Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2010-12-29