Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2011 roku

 • UCHWAŁA Nr IV/19/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVIII/120/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości PDFUchwała nr IV-19-2011.pdf (50,09KB)

 • UCHWAŁA Nr V/20/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr V-20-2011.pdf (32,46KB)

 • UCHWAŁA Nr V/21/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew PDFUchwała nr V-21-2011.pdf (42,98KB)

 • UCHWAŁA Nr V/22/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania PDFUchwała nr V-22-2011.pdf (29,13KB)

 • UCHWAŁA Nr V/23/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Praca - Szansą na lepsze życie" w ramach priorytetu VII, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PDFUchwała nr V-23-2011.pdf (41,02KB)

 • UCHWAŁA Nr V/24/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 PDFUchwała nr V-24-2011.pdf (79,29KB)

 • UCHWAŁA Nr V/25/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014 PDFUchwała nr V-25-2011.pdf (44,95KB)

 • UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnienia w budżecie gminy Polska Cerekiew na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki PDFUchwała nr V-26-2011.pdf (21,89KB)

 • UCHWAŁA Nr V/27/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2011 PDFUchwała nr V-27-2011.pdf (90,51KB)

 • UCHWAŁA Nr V/28/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr V-28-2011.pdf (88,66KB)


 • UCHWAŁA Nr V/30/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian” PDFUchwała nr V-30-2011.pdf (31,12KB)
 • UCHWAŁA Nr V/34/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu PDFUchwała nr V-34-2011.pdf (40,81KB)

 • UCHWAŁA Nr V/35/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu PDFUchwała nr V-35-2011.pdf (44,52KB)

 • UCHWAŁA Nr V/36/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 04.02.2011 r. na działalność Wójta Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr V-36-2011.pdf (1,26MB)

 • UCHWAŁA Nr VI/37/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1 m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego PDFUchwała nr VI-37-2011.pdf (33,36KB)

 • UCHWAŁA Nr VI/38/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1 m3 ścieków sanitarnych odprowadzonych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr VI-38-2011.pdf (33,25KB)

 • UCHWAŁA Nr VI/39/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2011 PDFUchwała nr VI-39-2011.pdf (52,29KB)


 • UCHWAŁA Nr VII/41/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok PDFUchwała nr VII-41-2011.pdf (28,60KB)

 • UCHWAŁA Nr VII/42/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2010 rok PDFUchwała nr VII-42-2011.pdf (22,18KB)

 • UCHWAŁA Nr VII/43/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników PDFUchwała nr VII-43-2011.pdf (31,75KB)

 • UCHWAŁA Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2011 PDFUchwała nr VIII-44-2011.pdf (70,72KB)

 • UCHWAŁA Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na kadencję 2012-2015 PDFUchwała nr VIII-45-2011.pdf (32,13KB)

 • UCHWAŁA Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu PDFUchwała nr VIII-46-2011.pdf (34,73KB)

 • UCHWAŁA Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr VIII-47-2011.pdf (33,19KB) • UCHWAŁA Nr IX/50/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2011 PDFUchwała nr IX-50-2011.pdf (32,93KB)

 • UCHWAŁA Nr X/51/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała nr X-51-2011.pdf (35,63KB)

 • UCHWAŁA Nr X/52/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/131/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji, oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego PDFUchwała nr X-52-2011.pdf (86,80KB)

 • UCHWAŁA Nr X/53/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFUchwała nr X-53-2011.pdf (49,44KB)

 • UCHWAŁA Nr X/54/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2011 PDFUchwała nr X-54-2011.pdf (92,45KB)


 • UCHWAŁA Nr X/56/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 PDFUchwała nr X-56-2011.pdf (96,11KB)

 • UCHWAŁA Nr X/57/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku" PDFUchwała nr X-57-2011.pdf (91,64KB)

 • UCHWAŁA Nr X/58/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportoworekreacyjnych we wsi ZAKRZÓW

PDFUchwała nr X-58-2011.pdf (659,47KB)

RARZalacznik1.part01.rar (1,39MB)

RARZalacznik1.part02.rar (1,39MB)

RARZalacznik1.part03.rar (1,39MB)

RARZalacznik1.part04.rar (1,39MB)

RARZalacznik1.part05.rar (1,39MB)

RARZalacznik1.part06.rar (1,39MB)

RARZalacznik1.part07.rar (1,39MB)

RARZalacznik1.part08.rar (1,39MB)

RARZalacznik1.part09.rar (1,39MB)

RARZalacznik1.part10.rar (1,04MB)


 • UCHWAŁA Nr X/59/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości PDFUchwała nr X-59-2011.pdf (32,61KB)


 • UCHWAŁA Nr XI/61/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XI-61-2011.pdf (75,80KB)

 • UCHWAŁA Nr XI/62/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2011 PDFUchwała nr XI-62-2011.pdf (61,49KB)

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2011-04-06