Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2013 roku

 • UCHWAŁA Nr XXI/117/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013 PDFUchwała nr XXI-117-2013.pdf (73,91KB)

 • UCHWAŁA Nr XXI/118/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXI-118-2013.pdf (1,50MB)

 • UCHWAŁA Nr XXI/119/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian” PDFUchwała nr XXI-119-2013.pdf (40,35KB)

 • UCHWAŁA Nr XXI/120/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu PDFUchwała nr XXI-120-2013.pdf (82,41KB)

 • UCHWAŁA Nr XXI/121/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy PDFUchwała nr XXI-121-2013.pdf (32,87KB)

 • UCHWAŁA Nr XXI/122/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnienia w budżecie gminy Polska Cerekiew na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki PDFUchwała nr XXI-122-2013.pdf (22,11KB)


 • UCHWAŁA Nr XXI/124/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XXI-124-2013.pdf (112,36KB)

 • UCHWAŁA Nr XXI/125/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńskokozielskiego PDFUchwała nr XXI-125-2013.pdf (44,99KB)

 • UCHWAŁA Nr XXII/126/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013 PDFUchwała nr XXII-126-2013.pdf (55,60KB)

 • UCHWAŁA Nr XXII/127/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńskokozielskiego PDFUchwała nr XXII-127-2013.pdf (2,57MB)

 • UCHWAŁA Nr XXII/128/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1 m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego PDFUchwała nr XXII-128-2013.pdf (41,10KB)

 • UCHWAŁA Nr XXII/129/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2013 r.w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1 m3 ścieków sanitarnych odprowadzonych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi PDFUchwała nr XXII-129-2013.pdf (41,09KB)

 • UCHWAŁA Nr XXII/130/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt PDFUchwała nr XXII-130-2013.pdf (194,07KB)

 • UCHWAŁA Nr XXIII/131/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok PDFUchwała nr XXIII-131-2013.pdf (29,21KB)

 • UCHWAŁA Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2012 rok PDFUchwała nr XXIII-132-2013.pdf (29,44KB)

 • UCHWAŁA Nr XXIII/133/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013 PDFUchwała nr XXIII-133-2013.pdf (57,28KB)


 • UCHWAŁA Nr XXIII/135/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy PDFUchwała nr XXIII-135-2013.pdf (31,08KB)

 • UCHWAŁA Nr XXIII/136/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Droga do lepszej przyszłości II” PDFUchwała nr XXIII-136-2013.pdf (32,11KB)

 •  UCHWAŁA Nr XXV/137/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013 PDFUchwała nr XXV-137-2013.pdf (105,99KB)

 •  UCHWAŁA Nr XXV/138/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXV-138-2013.pdf (1,98MB)

 •  UCHWAŁA Nr XXV/139/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu PDFUchwała nr XXV-139-2013.pdf (55,56KB)

 •  UCHWAŁA Nr XXV/140/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Droga do lepszej przyszłości II” PDFUchwała nr XXV-140-2013.pdf (31,09KB)

 •  UCHWAŁA Nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013 PDFUchwała nr XXVI-141-2013.pdf (92,28KB)

 •  UCHWAŁA Nr XXVI/142/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXVI-142-2013.pdf (1,76MB)


 •  UCHWAŁA Nr XXVI/144/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 PDFUchwała nr XXVI-144-2013.pdf (88,66KB)

 •  UCHWAŁA Nr XXVI/145/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku" PDFUchwała nr XXVI-145-2013.pdf (84,60KB)

 •  UCHWAŁA Nr XXVI/146/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Polska Cerekiew upoważnienia do ustalania cen za korzystanie z gminnych obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała nr XXVI-146-2013.pdf (21,86KB)
 •  UCHWAŁA Nr XXVII/150/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013 PDFUchwała nr XXVII-150-2013.pdf (62,43KB)

 • UCHWAŁA Nr XXVII/151/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/147/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej PDFUchwała nr XXVII-151-2013.pdf (27,07KB)

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 2013-04-18