Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronin – etap II

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a962c036-493c-496e-86db-0080a6fa4630

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP.271.8.2019.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF639011-N-2019 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF271.8.2019 SIWZ budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronin - etap II 20191230.pdf
DOCX271.8.2019 SIWZ budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronin - etap II 20191230.docx

PDFopinia WKZ nr WUOZ.III.GM-51-184-08.pdf
PDF01 odpowiedzi na pytania budowa kanalizacji sanitarnej wronin 20200109.pdf
PDF02 odpowiedzi na pytania budowa kanalizacji sanitarnej wronin 20200110.pdf

PDFstudnia rozprężna 800 rys 105.pdf
PDFstudnia zaworowa betonowa 1200 rys 109.pdf
PDFstudnia czyszczakowa betonowa 1400 z zaworem odpowietrzającym rys 108.pdf
PDFstudnia czyszczakowa betonowa 1200 rys 107.pdf
PDFstudnia betonowa kaskadowa 1200 rys 103.pdf
PDFstudnia betonowa przelotowa 1200 rys 102.pdf
PDFschemat przyłacza energetycznego dla przepompowni ścieków P5 we Wroniie rys 136.pdf
PDFschemat przepompowni ścieków rys 111.pdf
ATHPrzedmiar - Wronin.ath
PDFEkspertyza geotechniczna dla projektu kanalizacji sanitarnej w gminie Polska Cerekiew.pdf
 

PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFtegra rys 119.pdf
PDFstudnia kaskada rys 121.pdf
PDFstudnia 425 teleskop rys 120.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
PDFprojekt opis - kanalizacja Wronin.pdf
PDFprojekt odbudowy nawierzchni rys 10.pdf
PDFprojekt odbudowy nawierzchni rys 7.pdf
PDFprojekt odbudowy nawierzchni rys 5.pdf
PDFprojekt odbudowy nawierzchni rys 6.pdf
PDFprojekt odbudowy nawierzchni rys 4.pdf
PDFprojekt odbudowy nawierzchni rys 3.pdf
PDFprojekt odbudowy nawierzchni rys 2.pdf
PDFprojekt odbudowy nawierzchni rys 1.pdf
PDFprojekt odbudowy nawierzchni opis.pdf
PDFprofil kg-17.3 z przyl rys 100.pdf
PDFprofil kg-17.2 z przyl rys 99.pdf
PDFprofil kg-17 rys 96.pdf
PDFprofil kg-17.1 z przyl rys 98.pdf
PDFprofil kg-16 rys 94.pdf
PDFprofil kg-15.1 z przyl rys 93.pdf
PDFprofil kg-14.2 przyl rys 90.pdf
PDFprofil kg-15 rys 91.pdf
PDFprofil kg-14.1 z przyl rys 89.pdf
PDFprofil kg-13.1 z przyl rys 86.pdf
PDFprofil kg-14 rys 87.pdf
PDFprofil kg-13 rys 84.pdf
PDFprofil kg-5 rys 61.pdf
PDFprofil kc-5 rys 83.pdf
PDFpompownia rys 122.pdf
PDFmapa nr 28.pdf
PDFPlan sytuacyjny sieci kanalizacyjnej - Wronin.pdf
PDFmapa nr 27.pdf
PDFmapa nr 26.pdf
PDFmapa nr 25.pdf
PDFmapa nr 24.pdf