Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2020 roku

Zarządzenie Nr 0050/1/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie planu finansowego na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050/2/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.2.2020.pdf (23,72KB)

Zarządzenie nr 0050/3/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.3.2020.pdf (218,94KB)

Zarządzenie Nr 0050/3a/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 0050/4/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.
PDFZarządzenie nr 0050.4.2020.pdf (176,64KB)

Zarządzenie Nr 0050/5/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2020/2021.
PDFZarządzenie Nr 0050.5.2020.pdf (68,80KB)

Zarządzenie Nr 0050/6/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2020 r.
PDFZarządzenie nr 0050.6.2020.pdf (181,84KB)

Zarządzenie Nr 0050/7/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2020 r.
PDFZarządzenie nr 0050.7.2020.pdf (187,59KB)

Zarządzenie Nr 0050/8/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2020 r.
PDFZarządzenie nr 0050.8.2020.pdf (182,84KB)

Zarządzenie Nr 0050/9/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
PDFZarządzenie nr 0050.9.2020.pdf (585,21KB)

Zarządzenie Nr 0050/10/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/11/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020.

Zarządzenie Nr 0050/12/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/107/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2016 roku w sprawie wysokości stawek opłat za najem pokoi hotelowych przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie w obiekcie zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sport i Rekreacji w Zakrzowie.
PDFZarządzenie nr 0050.12.2020.pdf (66,56KB)

Zarządzenie Nr 0050/13/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/14/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020.

Zarządzenie Nr 0050/15/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Polska Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
PDFZarządzenie nr 0050.15.2020.pdf (18,65KB)

Zarządzenie Nr 0050/16/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.16.2020.pdf (190,91KB)

Zarządzenie Nr 0050/17/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14  lutego 2020 roku  w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/18/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
PDFZarządzenie nr 0050.18.2020.pdf (186,32KB)

Zarządzenie Nr 0050/19/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/20/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020.

Zarządzenie Nr 0050/21/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/23/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
PDFZarządzenie 0050.23.2020.pdf (5,43MB)

Zarządzenie Nr 0050/24/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.24.2020.pdf (127,81KB)

Zarządzenie Nr 0050/25/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r.

Zarządzenie Nr 0050/26/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/28/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Polska Cerekiew w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.
PDFZarządzenie nr 0050.28.2020.pdf (476,74KB)

Zarządzenie Nr 0050/29/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/31/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 kwietnia 2020 roku zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Polska Cerekiew nr 0050/138/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020.
PDFZarządzenie nr 0050.31.2020.pdf (223,46KB)

Zarządzenie Nr 0050/32/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/34/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/38/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/40/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/42/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do Przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
PDFZarządzenie nr 0050.42.2020.pdf (33,09KB)

Zarządzenie Nr 0050/43/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
PDFZarządzenie nr 0050.43.2020.pdf (32,81KB)

Zarządzenie Nr 0050/44/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Polska Cerekiew w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
PDFZarządzenie nr 0050.44.2020.pdf (33,35KB)

Zarządzenie Nr 0050/46/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/48/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/50/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/52/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/53/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/54/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/55/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/56/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/58/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/59/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior + w Polskiej Cerekwi w roku 2020.
PDFZarządzenie 0050.59.2020.pdf (111,34KB)

Zarządzenie Nr 0050/60/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDFZarządzenie nr 0050.60.2020.pdf (185,47KB)

Zarządzenie Nr 0050/61/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/62/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020.

Zarządzenie Nr 0050/63/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/64/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/65/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/66/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/67/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/68/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/69/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/70/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/71/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/72/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/73/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/74/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/75/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support ( HNS ).
PDFZarządzenie nr 0050.75.2020.pdf (259,80KB)

Zarządzenie Nr 0050/76/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 września 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/77/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 września 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/78/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.78.2020.pdf (30,13KB)

Zarządzenie Nr 0050/79/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 września 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050/80/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 września 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/81/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 września 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac plastycznych w konkursie z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego "Piękno naszej gminy oczami dzieci i młodzieży"
PDFZarządzenie nr 0550.81.2020.pdf (188,87KB)

Zarządzenie Nr 0050/82/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Zakrzów.
PDFZarządzenie nr 0050.82.2020.pdf (17,18KB)

Zarządzenie Nr 0050/83/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 września 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/84/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 września 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Polska Cerekiew oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
PDFZarządzenie nr 0050.84.2020.pdf (466,71KB)

Zarządzenie Nr 0050/85/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.85.2020.pdf (77,38KB)

Zarządzenie Nr 0050/86/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.86.2020.pdf (266,80KB)

Zarządzenie Nr 0050/87/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu w sprawie przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.87.2020.pdf (1,15MB)

Zarządzenie Nr 0050/88/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 września 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050/89/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 września 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/90/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFZarządzenie nr 0050.90.2020.pdf (3,80MB)

Zarządzenie Nr 0050/91/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 września 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/92/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 października 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/93/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.93.2020.pdf (44,40KB)

Zarządzenie Nr 0050/94/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 października 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050/95/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 października 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/96/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 października 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050/97/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 października 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/98/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 października 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
PDFZarządzenie nr 0050.98.2020.pdf (323,94KB)

Zarządzenie Nr 0050/99/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 października 2020 roku w sprawie opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.99.2020.pdf (196,22KB)

Zarządzenie Nr 0050/100/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 października 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050/101/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 października 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/103/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 października 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050/104/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 października 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/105/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050/106/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/107/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu budżetu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050/108/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/109/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/110/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050/111/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/112/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/113/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/114/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/115/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/116/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/117/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.117.2020.pdf (201,33KB)

Zarządzenie Nr 0050/118/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.118.2020.pdf (194,56KB)

Zarządzenie Nr 0050/119/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/120/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/121/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020.

Zarządzenie Nr 0050/122/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Polska Cerekiew w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
PDFZarządzenie nr 0050.122.2020.pdf (200,12KB)

Zarządzenie Nr 0050/123/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/125/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/126/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/127/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/128/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 0050/129/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/131/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zatrudnienia kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
PDFZarządzenie nr 0050.131.2020.pdf (184,43KB)

Zarządzenie Nr 0050/133/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie  przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023.
PDFZarządzenie nr 0050.133.2020.pdf (244,97KB)