Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495)
i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Zgodnie z art. 27 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 326) REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego na terenie gminy Polska Cerekiew prowadzi Wójt Gminy.

Zgodnie z art. 28 w/w ustawy Wójt Gminy dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku złożonego za pomocą systemu teleinformatycznego o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polska Cerekiew

PDFREJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH - Gmina Polska Cerekiew.pdf (176,30KB)